Forum: Posebni forumi
New Zadnje teme
Tema: Vaja 3: OBR (7.3.2019)

Na današnji vaji se bomo ukvarjali s problemom izbora ustreznega raziskovalnega pristopa (strategije) glede na naš raziskovalni problem in raziskovalna vprašanja. V bistvu bomo torej govorili o nekaterih vidikih načrtovanja raziskave. Predvsem bomo razmišljali o tem, (A) kakšni so spoznavni cilji raziskovanja, (B) kaj so primeri (enote analize), (C) kaj nas glede teh primerov zanima, (D) kakšne metode zbiranja podatkov so smiselne, in na podlagi tega o tem, (E) za kakšen raziskovalni načrt in raziskovalno strategijo gre – ali je to primarno kvalitativna ali kvantitativna raziskava, ali gre za presečno raziskavo, ali za longitudinalno…

Najprej bomo o tem na konkretnem primeru razmišljali skupaj, nato pa, tako kot na 2. vaji, poskušajte v skupinah (2-4 študenti / študentke) na izbranem raziskovalnem problemu (raziskovalnih vprašanjih), ki je utemeljen na vsebinah raziskave ISSP 2016 – Vloga države, sami pripraviti izhodišča za najbolj smiseln raziskovalni načrt. Ustrezno posameznemu raziskovalnemu vprašanju opredelite, kaj naj bi bili v vaši raziskavi spoznavni cilji, kaj so enote analize (primeri), kaj vas glede teh primerov zanima, kakšne metode za zbiranje podatkov so najbolj smiselne in, kakšen raziskovalni načrt je najbolj smiseln in za kakšno raziskovalno strategijo gre.

Svoje delo objavite tukaj.

Ana Žerjav, Žan Sikirič


Priloge

Klara Oprčkal in Sara Golob Rantaša


Priloge


Priloge

Laura Škvorc, Zala Skumavc, Tadej Praznik


Priloge

Aljoša Prokofjev-Lampe

Svit Mal


Priloge

Nejc Obran, Daniel Gojković, Luka Benedičič, Blaž Šarlija

 


Priloge

Oddaja za tretjo vajo in temo prvega seminarja.

Tema: Trener

Hrovat Primož 


Priloge

Rok Kovač, Timotej Novak, Ana Krenker, Erik Kandare

Tema za 1. pisni izdelek (Rok Kovač): poklic pravnik


Priloge

Tema raziskovalne naloge: Blagajničar/ka.

Nastavitve foruma