Forum: Posebni forumi
New Zadnje teme

Strani v tej temi: 1 2

Tema: Vaja 4: OBR (14.3.2019)

Na tokratni vaji se bomo ukvarjali z načrtovanjem kvalitativne raziskave: opredelitev raziskovalnega problema (postavljanje raziskovalnih vprašanj) in temu ustrezna izbira raziskovalnega načrta (»dizajna«), konkretne metode zbiranja podatkov, izbor udeležencev raziskave… Delo bo usmerjeno v pripravo prvega pisnega izdelka, zato si bomo najprej skupaj  ogledali navodila za pripravo tega izdelka. (povezava na navodila)

V nadaljevanju pa poskušajte v skupinskem delu (skupne 2-4) razpravljati o vprašanjih v zvezi z načrtom raziskave za prvi pisni izdelek: izbor problema (dejavnosti, ki jo želite prikazati), raziskovalna vprašanja, izbor in dostop do intervjuvancev, kako izvesti intervju, katere dodatne metode… V tej razpravi torej soočite zamisli svoje raziskave z zamislimi kolegov / kolegic.

Tukaj oddajte dokument, v katerem na kratko povzemite ključne poudarke (probleme) iz razprave.

Prav tako naj vsi, ki tega še niso storili, tukaj sporočijo temo (poklic ali drugo dejavnost) vašega prvega pisnega izdelka.

 

Tema: Policist

Laura Škvorc

Tema poklica, ki ga bom intervijujal: Gozdar

Tema: Zdravstveni tehnik/Medicinska sestra

Ana Krenker

Tema: Gasilec

Tema: PR-ovec

 Tema: bolničar

 

 

Tema: poklic varnostnika

tema: javni uslužbenec

Tema: biofarmacevtski inženir

tema: poklic vojaka

tema: Trener

tema: vojak

tema:voznik tovornjaka


Priloge

Tjaša Jezernik, Sara Jurkovič


Priloge

Tadej Praznik, Laura Škvorc, Zala Skumavc


Priloge

Pirmeri vprašanj. 

Erik Kandare, Ana Krenker, Timotej Novak


Priloge

Kratek opis poklicev

Lara Luznar, Marina Golobar, Svit Mal


Priloge

Blaž Šarlija, Nejc Obran, Matjaž Jazbec Leben, Luka Benedičič


Priloge

Tema poklica: kriminalist 

Nejc Obran

Tema poklica: osnovnošolski učitelj

Matjaž Jazbec Leben

Tema poklica: veterinar

Blaž Šarlija

Naslednja stran

Nastavitve foruma