Forum: Posebni forumi
New Zadnje teme
Tema: Vaja 6: OBR (28.3.2019)

Na tokratni vaji bomo obravnavali primere tekstov, ki poročajo o rezultatih kvalitativnih raziskav.

 

Najprej boste prebrali tekst in poskušali samostojno odgovoriti na nekaj vprašanj v tem dokumentu. (gre za odlomek iz tega članka).

 

Odgovore objavite tukaj.

 

Nato pa si bomo ogledali in poskušali odgovoriti še na nekaj vprašanj ob tem članku.

 

OBA TEKSTA PREBERITE PRED VAJAMI

 

Če bo potrebno, bomo obravnavali tudi odprta vprašanja v zvezi s pripravo 1. pisnega izdelka.

Q&A iz prvega dokumenta:

Kaj v odlomku kaže, da gre za kvalitativno raziskavo?

To nam potrdi avtor v tretjem odlomku besedila.

Kakšna kvalitativna metoda je uporabljena?

Intervjuji z laiki in fokusnimi skupinami v razponu treh let.

Kaj je primer oz. enota analize?

Vzorčni posameznik fokusne skupine, oz. njegovo mnenje.

Kaj v odlomku kaže, da gre za kvalitativno raziskavo?

Načini zbiranja podatkov, induktiven način obdelave, pridobivanje poglobljenega znanja in pomena za tiste, ki so vključeni v raziskavo, majhen vzorec ljudi (38 udeležencev), raziskovalki primerjata analize 

Kakšna kvalitativna metoda je uporabljena?

Intervju s strokovnjaki za prehrano, skupinski pogovor 

Kaj je primer oz. enota analize?

Enota analize so udeleženci v skupinskem pogovoru in njihovi odgovori

Kaj v odlomku kaže, da gre za kvalitativno raziskavo?

Vse kaže, da je bil v raziskavi prisoten intervju, je zelo majhen vzorec ljudi, poudarek na specifični skupini ljudi.

Kakšna kvalitativna metoda je uporabljena?

Pogovor oz. intervju.

Kaj je primer oz. enota analize?

Posamezniki/udeleženci skupinskih pogovorov.

 

Ana Žerjav, Marina Golobar

Kaj v odlomku kaže, da gre za kvalitativno raziskavo?

V delu metoda in udeleženci nam to povejo, način zbiranja podatkov z manjšimi fokusnimi skupinami in intervjuji z strokovnjaki na temi.

Kakšna kvalitativna metoda je uporabljena?

Skupinski pogovori z fokusnimi skupinami, od jeseni 2001 do jeseni 2003.

Kaj je primer oz. enota analize?

Prehranjevalne navade/skrb za zdravje.

Zala Skumavc, Laura Škvorc, Tadej Praznik


Priloge

Blaž Šarlija, Matjaž Jazbec Leben


Priloge

Odgovori na vprašanja so v dokumentu.

Rok Kovač


Priloge


Priloge

odgovori na vprašanja so v dokumentu.


Priloge

Kaj v odlomku kaže, da gre za kvalitativno raziskavo?
način zbiranja podatkov,
 Kakšna kvalitativna metoda je uporabljena?

intervju

Kaj je primer oz. enota analize?
udeleženci v intervjuju

 

Lea Zaplotnik, Kaja Ogrizek

 

Nekaj vprašanj:

 

Kaj v odlomku kaže, da gre za kvalitativno raziskavo?

Avtor omeni, da je raziskovanje potekalo z intervjujem s strokovnjaki in fokusnimi skupinami. (Način zbiranja podatkov).

Kakšna kvalitativna metoda je uporabljena?

Intervju s strokovnjaki in fokusne skupine z laiki.

Kaj je primer oz. enota analize?

Posamezni udeleženci v raziskavi.


Priloge

Kaj v odlomku kaže, da gre za kvalitativno raziskavo?

Način zbiranja podatkov.

Kakšna kvalitativna metoda je uporabljena?

Intervju.

Kaj je primer oz. enota analize?

Udeleženci v skupinskem pogovoru.

Kaj v odlomku kaže, da gre za kvalitativno raziskavo?

odkrije podočja, ki bi ostala raziskovalcem skrita, če bi uporabljali le kvantitativne metode

Kakšna kvalitativna metoda je uporabljena?

intervju

Kaj je primer oz. enota analize?

vprašanci v intervjuju
 

 Kaj v odlomku kaže, da gre za kvalitativno raziskavo?

Raziskava je fleksibilna, se razvija in ni v naprej določena, zbiranje podatkov se pridobi z intervjuji. Vzorec je majhen in nenaključen.

Kakšna kvalitativna metoda je uporabljena?

Uporablja se skupinski pogovor in intervju.

Kaj je primer oz. enota analize?

Enota analize so posamezniki, udeleženi v skupinskem pogovoru.

Hrovat Primož


Priloge

Nastavitve foruma