Forum: Posebni forumi
New Zadnje teme
Tema: Vaja 7: OBR (4.4.2019)

Na današnji vaji bomo obravnavali problematiko vzročne pojasnitve, in sicer tako, da bomo na konkretnih primerih razmišljali na dva načina:

     - iskanje (bistvenih in dopolnilnih) dejavnikov (vzrokov) na ravni posameznika ("mikro" raven)

     - iskanje (kombinacije) dejavnikov (pogojev) na "makro" ravni (npr. primerjava držav)

 

Najprej si bomo ogledali primer v skupinski diskusiji, nato pa v parih na enak način razčlenite  izbrano temo iz seznama za pisne izdelke. 

 

Svojo izdelek oddajte tukaj (prilepite dokument!)

 

Na koncu pa si bomo nekoliko bolj podrobno ogledali še podatke raziskave, na podlagi katerih boste pripravili 2. In 3. pisni izdelek.

Tjaša Jezernik, Ana Žerjav


Priloge

Lea Zaplotnik, Kaja Ogrizek


Priloge


Priloge

Laura Škvorc, Tadej Praznik, Zala Skumavc


Priloge


Priloge

Ana Krenker, Rok Kovač, Timotej Novak


Priloge

Luka Benedičič, Nejc Obran, Daniel Gojković


Priloge

Žan Sikirič, Matjaž Jazbec Leben


Priloge

Hrovat Primož


Priloge

Nastavitve foruma