Forum: Posebni forumi
New Zadnje teme
Tema: Vaja 9: OBR (18.4.2019)

Na tokratni vaji se bomo ukvarjali s kvantitativno raziskavo - konkretno s preizkusom hipoteze o povezanosti dveh spremenljivk (torej s problemom 2. pisnega izdelka). Vajo bomo naredili na podatkih raziskave ISSP 2016 (za Slovenijo).

 

Najprej si bomo ogledali, kako lahko v okviru spletne aplikacije na strani Gesis (Nesstar) z združevanjem kategorij pripravimo spremenljivko za bolj »pregledno« (tabelarno) analizo, ki jo bomo naredili v nadaljevanju.

 

Nato bomo na primeru iz podatkov skupaj opravili analizo (pripravili tabelo), nato delajte naprej na spremenljivkah za svoj pisni izdelek.

 

Svoje delo (tabela povezanosti, slika ipd.) objavite tukaj v priloženem dokumentu.

 


Priloge


Priloge

Aljoša Prokofjev-Lampe


Priloge

izobrazba - SLO do OŠ poklicna srednja višja, visoka, bol 1.st univerzitetna (do dr.) Total
Q2a Public protest meetings
Definitely allowed  15.9 26.2 25.6 30.5 27.7 25.0
Probably allowed  64.1 63.3 62.8 64.1 66.7 63.9
Probably not allowed  15.9 9.0 9.0 4.6 4.3 8.9
Definitely not allowed  4.1 1.4 2.6 0.8 1.4 2.2
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
N= 170 210 312 131 141 964

 

Blaž Šarlija, Nejc Obran, Matjaž Jazbec Leben, Erik Kandare, Rok Kovač, Daniel Gojković, Timotej Novak, Luka Benedičič, Lara Luznar, Svit Mal


Priloge

Laura Škvorc, Tadej Praznik, Ana Krenker, Zala Skumavc, Kaja Ogrizek


Priloge

Hrovat Pirmož


Priloge

Žan Sikirič, Marcel Brulc, Dorian Josipović


Priloge


Priloge

Nastavitve foruma