Forum: Posebni forumi
New Zadnje teme
Tema: Vaja 10: OBR (25.4.2019)

Na tokratni bomo nadaljevali kvantitativno analizo – nadgradnja tistega, kar smo že spoznali na prejšnji vaji. Večino časa boste tako posvetili analizi podatkov za vaš drugi pisni izdelek (podatki ISSP 2016).

 

Vaja je torej namenjena tudi reševanju odprtih vprašanj v zvezi z zaključevanjem drugega pisnega izdelka (analiza, oblikovanje prikaza rezultatov…).

 

V tem okviru bomo še enkrat pregledali osnovno strukturo izdelka - ključne sestavine.

Skupaj si bomo ogledali primer izdelka. 

 

Postavite lahko tudi vprašanja v zvezi s svojim izdelkom, na katera bomo skušali odgovoriti v razpravi.

 

Tukaj pa na kratko poročajte o tem, kako napredujete s svojim pisnim izdelkom (predvsem zapišite, kaj še manjka).

 

Priloge

Do sedaj sem zbrala potrebno gradivo in vire iz katerih bom pridobila potrebne informacije.

Manjka mi še analiza podatkov in sklep. Hipoteza še ni popolnoma dokončana, ker je težko določiti kateri izmed dejavnikov najbolj vpliva na stališče ljudi. 

Tjaša Jezernik

Nardili sva: izbrali temo, nardili tabele, razložili tabelo

Manjka še: postavitev hipoteze

Kaja Ogrizek, Lea Zaplotnik


Priloge

Nisem še naredila analize podatkov. 

Hrovat Primož


Priloge

Zbral sem podatke in vire ter trenutno izbiram pravo raziskovalno vprašanje.


Priloge

Za izdelavo 2. pisnega izdelka sem si do sedaj poiskala nekaj virov za pridobivanje informacij. S pisanjem izdelka pa še nisem začela.


Priloge

Do zdaj so postavljen hipoteze in zbrani podatki.

Timotej Novak

Dobil osnvono idejo okrog katere bom pisal pisni izdelek. Nisem še začel s pisanjem.-SM

Laura Škvorc - S seminarsko še nisem začela, vendar sem malo preverila podatke, katere potrebujem za svojo seminarsko. 

 

 

tadej Praznik: Trenutno izbiram literaturo in material za pisanje.

Marina Golobar: iskanje tem in informacij

Lara Luznar: iskanje tem

Naše raziskave počasi napredujejo. Imamo postavklejno hipotezo in pridobivamo gradivo.

 

Matjaž Jazbec Leben, Nejc Obran, Aljoša Prokofjev Lampe


Priloge

Nastavitve foruma