Forum: Posebni forumi
New Zadnje teme

Strani v tej temi: 1 2

Tema: Vaja 6: DI (29.3.2019)

Na tokratni vaji bomo obravnavali primere tekstov, ki poročajo o rezultatih kvalitativnih raziskav.

 

Najprej boste prebrali tekst in poskušali samostojno odgovoriti na nekaj vprašanj v tem dokumentu. (gre za odlomek iz tega članka).

 

Odgovore objavite tukaj.

 

Nato pa si bomo ogledali in poskušali odgovoriti še na nekaj vprašanj ob tem članku.

 

OBA TEKSTA PREBERITE PRED VAJAMI

 

Če bo potrebno, bomo obravnavali tudi odprta vprašanja v zvezi s pripravo 1. pisnega izdelka.


Priloge


Priloge

.

Kaj v odlomku kaže, da gre za kvalitativno raziskavo?

Avtor zapiše, da bo podatke analiziral na kvalitativni raziskavi o socioloških in socialnopsiholoških vidikih zaskrbljenosti zaradi hrane v Sloveniji.

Kakšna kvalitativna metoda je uporabljena?

Fokusne skupine z laiki  in osebni intervju s strokovnjaki za prehrano.

Kaj je primer oz. enota analize?

Vzorčni posameznik iz fokusne skupine in strokovnjak za prehrano.


Priloge

.Kaj v odlomku kaže, da gre za kvalitativno raziskavo?

Članek opisuje potek in metode kvalitativnega raziskovanja (fokusna skupina in osebni intervju)

Kakšna kvalitativna metoda je uporabljena?

Fokusna skupina in osebni intervjuji s strokovnjaki

Kaj je primer oz. enota analize?

Udeleženci fokusnih skupin in intervjuvanci v osebnih  intervjujih.

 

Ajda Kerlatec


Priloge

Nekaj vprašanj:

 

Kaj v odlomku kaže, da gre za kvalitativno raziskavo?

Način raziskovanaj kot je poglobljen intervju, fokusne skupine.

Kakšna kvalitativna metoda je uporabljena?

Poglobljen intervju z strokovnjaki in raziskovanimi osebami

Kaj je primer oz. enota analize?

Prebivalci slovenije

 

Žiga Muha

Aljaž Benko


Priloge


Priloge

Žan Gimpelj


Priloge

Zala Prijatelj


Priloge

Živa Hudobivnik


Priloge

Nik Kučej


Priloge

Žan Izgoršek


Priloge

Kaj v odlomku kaže, da gre za kvalitativno raziskavo?

To da je že v samem odlomku navedeno: «To predpostavko analizirava na podatkih kvalitativne raziskave o socioloških in sociopsiholoških vidikih zaskrbljenosti zaradi hrane v Sloveniji.«

Kakšna kvalitativna metoda je uporabljena?

Fokusne skupine z laiki in osebni intervjuji s strokovnjaki za prehrano

Kaj je primer oz. enota analize?

Laik v fokusni skupini in strokovnjak za prehrano.

Naslednja stran

Nastavitve foruma