Forum: Special forums
New last threads

Pages in this thread: 1 2

Thread: Vaja 11: DI (10.5.2019)

Na podlagi svoje spremenljivke sem iz raziskave ISSP 2014 skupno primerjala države, tabelo sem nato še izvozila v Excel in dodala grafičnio prikaz.

Aleksandra Grubešić


Priloge

naredil sem grafe

Aljaž Benko


Priloge

Previous page

Forum settings