Forum: Special forums
New last threads
Thread: QUANT - seminar 10: sreda, 24.4.2019

Po predstavitvi preostalih osnutkov seminarskih nalog se bomo ukvarjali z reševanjem odprtih problemov pri izdelavi seminarske naloge (od samega hipotetičnega modela, do analize podatkov).

Tukaj sporočite,kaj so ključna odprta vprašanja pri dokončanju vaše seminarske naloge.

S kolegom se ukvarjava s pripravo tako odvisne kot neodvisnih spremenljivk. 

Za odvisno sva se odločila, da jo bova razdelila v dva sklopa - kar nama je pokazala tudi faktorska analiza. Neodvisne spremenljivke bova pa po dogovoru rekodirala in združila v skupne kategorije. Za neodvisno spremenljivko spol bova naredila umetno - dummy spremenljivko, ostale neodvisne spremenljivke bova pa, kot že rečeno rekodirala. 

Z izdelovanjem seminarske naloge napredujeva, saj sva tudi našla ustrezno literaturo, ki nama potrdi obstoj vplivov neodvisnih spremenljivk na odvisno spremenljivko, ki je v najinem primeru stališča o družbenih (ne)enakostih. 

Pri nalogi imava izbrane odvisne in neodvisne spremenljivke, ne veva pa še kakšne analize bova izvedla za preverjanje povezanosti. Sklop spremenljivk B28-B32 bi lahko združila v novo neodvisno spremenljivko = zadovoljstvo s stanjem v družbi.

 

Tim Kokošinek

Žan Banko

S kolegom Tilnom sva zaenkrat ugotovila da pri odvisni spremenljivki Enregetska Ogroženost (D13 - D18) bo potrebno odstraniti D17 in D18 saj je faktorska naliza pokazala, da da sodi v drugo dimenzijo odvisne spremenljivke, kar je pričakovano saj je tudi vsebinsko dovolj drugačna od ostalih.

Pri tipu naselja bova mogla še dihotimizirat v dve kategoriji: ruralno in urbano, ter seveda jo narediti kot dummy spremenljivko.

 

Jasmin Zahirović

Tilen Šoštarič


Priloge

Gašper Tomšič

Matej Klobučar

Odprta vprašanja so še dokončna opredelitev koncepta konzervativnosti (in vrednot) po Schwartzu, ker je razdeljena na tri manjše vrednote, plus je možno še vključitev vse ostale vrednote v analizo, da bi se lepo videlo nasprotnost med vrednotami npr. konzervativnost VS odprtost do spremeb, etc.

Forum settings