Forum: Posebni forumi
New Zadnje teme
Tema: QUANT - Seminar 12: 15.5.2019

Nadaljujemo z analitskim delom za seminrasko nalogo in z reševanjem odprtih vprašanj.

Tukaj poročajte o napredku pri izdelavi naloge in o odprtih vprašanjih oz. problemih.

Gašper Tomšič

Matej Klobučar


Priloge

Faktorska analiza nama je pokazala dve dimeziji, vendar se bova pri pisanju seminarske naloge osredotočila samo na sklop tolerance do homoseksualno usmerjenih in bova tudi temu prilagodila teoretični uvod in samo teorijo. 

Začenjava z regresijsko analizo. 


Priloge

Jasmin Zahirović in Tilen Šoštarič


Priloge

Zaenkrat še dopolnjujema teoretični del seminarske naloge. Pripravljama pa tudi neodvisne spremenljivke za analizo. Popravila sva tudi model povezanosti spremenljivk. Zaenkrat še pri delu nisva imela večjih težav. 

 

Jan Prah

Miha Cestnik

Odvisna in neodvisne spremenljivke so pripravljene za analizo 

Žan Banko
Tim Kokošinek

Priloge

Nastavitve foruma