Forum: Special forums
New last threads
Thread: QUANT - Seminar 13: 22.5.2019

Reševanje odprtih vprašanj pri izdelavi seminarske naloge.

Dogovorili se bomo tudi o načinu in razporedu predstavitev (zagovorov) naloge, ki bo 29. maja.

Tukaj na kratko poročajte o napredovanju pri izdelavi seminarske naloge. Posebej opozorite na težave.

Trenutno sva zbrala vso potrebno literaturo in pripravljamo spremenljivke za analizo. Elma, Igor

S seminarsko napredujeva, pripravljeno in spisano imava teorijo, dodadti morava samo še interpretacijo analiz. 

Anita, Filip

Linearna regresija je narejena, samo še interpretirati morava rezultate.

Tim Kokošinek
Žan Banko

Forum settings