Forum: Posebni forumi
New Zadnje teme
Tema: Vaja 2 - SOC (24.2.2021)

Na današnji vaji bomo nadaljevali začeto delo v prejšnjem tednu. Ukvarjali se bomo torej s pripravo izhodišč za raziskavo: opredelitev raziskovalnega problema (pojmovni okvir, družbeni kontekst) in ciljev raziskave, oblikovanje raziskovalnega vprašanja, iskanje najbolj smiselnega raziskovalnega pristopa... V ta okvir sodi tudi iskanje ustrezne literature. Tako bomo najprej skupaj pogledal en primer razčlenjevanja raziskovalnega problema (tema: Zaupanje) in si ogledal možnosti za iskanje virov (družboslovne literature) v različnih spletnih bibliografskih bazah (knjižnicah).

 

Nato pa boste v okviru vsebin, ki jih ponuja raziskava  International Social Survey Programme (ISSP 2018), za vajo poskušali v skupinah ("Breakout rooms") (2-4 študenti / študentke) opredeliti svoj raziskovalni problem: družbeni in pojmovni (teoretski) okvir, ključni pojmi, raziskovalna vprašanja… Izhajajte iz tem za pisne izdelke. Razmislite tudi o povezavi raziskovalnega problema z najbolj ustreznim raziskovalnim pristopom. Nato na podlagi takšne razčlenitve konkretnega raziskovalnega problema, poiščite vsaj en relevanten vir (npr. znanstven članek). Vse skupaj potem objavite tukaj.

Vid Salmič

Grega Rus

Sara Doles


Priloge

Zoja Baškarad-Majce

Nika Matkovič

Tinkara Flis

Lara Peklar

Alja Poldan


Priloge

Karin Florjančič 

Gaja Larisa Delopst

Rijad Ceric

Lavra Godec 


Priloge

Člani skupine: Anja Jan, Manca Maša Sladič, Tea Perme

 


Priloge

Vid Salmič

Grega Rus

Sara Doles


Priloge

Izbrali smo si temo sreča in našli članek z naslovom: Psychological impacts from covid 19 among university students: risk factors across seven states in the US. V skupini smo sodelovali Miha Tušar, Ana Kragulj, Nika Dragan, Hana Justin in Nuša Vilčnik.


Priloge

Jakob Metod Lemm

Tim Tomaž Štolfa

Tadej Rosulnik


Priloge

Člani:

Enej  Zorman

Pika Žigon

Tinkara Benček

Pia Tozan


Priloge

Karin Švara, Shana Simič, Špela Tocko


Priloge

Nastavitve foruma