Forum: Posebni forumi
New Zadnje teme
Tema: Vaja 3 - SOC (3.3.2021)

Na današnji vaji se bomo ukvarjali s problemom izbora ustreznega raziskovalnega pristopa (strategije) glede na naš raziskovalni problem in raziskovalna vprašanja. V bistvu bomo torej govorili o nekaterih vidikih načrtovanja raziskave. Predvsem bomo razmišljali o tem, (A) kakšni so spoznavni cilji raziskovanja, (B) kaj so primeri (enote analize), (C) kaj nas glede teh primerov zanima, (D) kakšne metode zbiranja podatkov so smiselne, in na podlagi tega o tem, (E) za kakšen raziskovalni načrt in raziskovalno strategijo gre – ali je to primarno kvalitativna ali kvantitativna raziskava, ali gre za presečno raziskavo, ali za longitudinalno…

Najprej bomo o tem na konkretnem primeru razmišljali skupaj, nato pa, tako kot na 2. vaji, poskušajte v skupinah (2-4 študenti / študentke) na izbranem raziskovalnem problemu, ki je utemeljen na vsebinah raziskave International Social Survey Programme (ISSP 2018), oz. temah za pisne izdelke, sami pripraviti izhodišča za najbolj smiseln raziskovalni načrt. Najprej oblikujte vsaj dve glavni raziskovalni vprašanji, za kateri je smiselno uporabiti različna raziskovalna pristopa (strategiji). Nato vsaj za eno do obeh vprašanj podrobneje opredelite, kaj naj bi bili spoznavni cilji, kaj so enote analize (primeri), kaj vas glede teh primerov zanima, kakšne metode za zbiranje podatkov so najbolj smiselne in, kakšen raziskovalni načrt je najbolj smiseln in za kakšno raziskovalno strategijo gre.

Svoje delo objavite tukaj (pripnite dokument).

 

Karin Florjančič 

Lara Peklar

Nika Matkovič 

Tinkara Flis 


Priloge

Članice skupine: Špela Tocko, Anja Jan, Manca Maša Sladič, Tea Perme in Nika Sara Pavlin


Priloge

Pia Tozan

Vid Salmič

Rijad Ceric

Zoja Baškarad-Majce


Priloge

Enej Zorman

Sara Doles


Priloge

V skupini smo sodelovali:

Nika Dragan

Ana Kragulj

Miha Tušar

Hana Justin


Priloge

Karin Švara

Lavra Godec

Tara Dobre

 


Priloge

Alja Poldan, Shana Simič, Gaja Larisa Delopst, Tinkara Benček. 

 


Priloge

Jakob Metod Lemm

Jure Kregulj

Tim Tomaž Štolfa

Tadej Rosulnik


Priloge

Nastavitve foruma