Forum: Posebni forumi
New Zadnje teme
Tema: Vaja 10 - SOC (21.4.2021)

Na tokratni bomo nadaljevali kvantitativno analizo – nadgradnja tistega, kar smo že spoznali na prejšnji vaji. Večino časa boste tako posvetili analizi podatkov za vaš drugi pisni izdelek (podatki ISSP 2018).

Ponovili bomo, kako v okviru Excela pripravimo tabelo - predvsem, kako združujemo kategorije pri obeh spremenljivkah v kontingenčni tabeli in kako potem na novo izračunamo relativne frekvence (% znotraj posameznih kategorij neodvisne spremenljivke).

Vaja je primarno namenjena reševanju odprtih vprašanj v zvezi z zaključevanjem drugega pisnega izdelka (analiza, oblikovanje prikaza rezultatov…).

V tem okviru bomo še enkrat pregledali osnovno strukturo izdelka - ključne sestavine.

Skupaj si bomo ogledali primer izdelka. 

Postavite lahko tudi vprašanja v zvezi s svojim izdelkom, na katera bomo skušali odgovoriti v razpravi.

Tukaj pa na kratko poročajte o tem, kako napredujete s svojim pisnim izdelkom (predvsem zapišite, kaj še manjka).

Karin Florjančič 

S pisanjem pisnega izdelka 2 napredujem; imam določeno neodvisno in odvisno spremenljivko, oblikovano okvirno, glavno hipotezo in izdelano tabelo ter graf, ki pa jih moram še malce bolj urediti, poleg tega pa mi manjkata še sama intepretacija podatkov in sklep. 

Lavra Godec

S pisanjem 2. pisnega izdelka sem nekje na sredini. Pripravljene imam hipoteze, izdelano analizo spremenljivk, manjkata pa mi še utemeljitev in sklep.

Nika Sara Pavlin

Za pisni izdelek 2 imam trenutno pripravljene hipoteze, opredeljene spremenljivke, izdelane vse grafe in izračune/tabele v Excelu in poiskala sem vire, okvirno pa tudi že utemeljila raziskovalno vprašanje in hipoteze. Narediti moram še bolj podrobno analizo in interpretacijo podatkov ter sklep.

Maša Mlinarič

Za 2.pisni izdelek imam postavljene hipoteze, določene in utemeljene spremenljivke. Tabele in grafe moram še dopolniti. Manjkata mi interpretacija podatkov in sklep.

Karin Švara

pri pisanju drugega pisnega izdelka sem približno na sredini. Spisane imam hipoteze, popravila sem analizo spremenljivk ter tabelo in graf. Napisati moram še interpretacijo in sklep. 

Za drugi pisni izdelek imam narejene hipoteze in natančno določene spremenljivke. Prav tako imam narejene grafe v Excelu. Napisati moram le še sklep in interpretacijo.

Shana Simič Pri pisanju 2 pisnega izdelka sem na sredini. Spisane imam hipoteze, analizo spremenljivk, popraviti moram še tabelo in graf. Interpretacije podatkov in sklepa se nisem naredila.

Pia Tozan

S pisanjem pisnega izdelka 2 napredujem: imam določeno odvisno in neodvisno spremenljivko ter oblikovano okvirno hipotezo. Najti moram še literaturo in napisati interpretacijo in sklep ter izdelek še urediti. 

Za pisni izdelek 2 sem že oblikovala hipotezo, določila odvisno in neodvisno spremenljivko. Poiskati moram še primerno literaturo in potem dokončati in analizirati podatke.

Za drugi pisni izdelak sam utemeljio hipotezu i spremenljivke. Moram doraditi podatke i graf.

Karin Švara

Pri svojem drugem pisnem izdelku imam pripravljeno vse do analize in utemeljitve grafa. Manjka mi še zadnji del pisnega izdelka 

Nastavitve foruma