Forum: Posebni forumi
New Zadnje teme
Tema: Vaja 2 - DI (21. 2. 2022)

Na današnji vaji bomo nadaljevali začeto delo v prejšnjem tednu. Ukvarjali se bomo torej s pripravo izhodišč za raziskavo: opredelitev raziskovalnega problema (pojmovni okvir, družbeni kontekst) in ciljev raziskave, oblikovanje raziskovalnega vprašanja, iskanje najbolj smiselnega raziskovalnega pristopa... V ta okvir sodi tudi iskanje ustrezne literature. Tako bomo najprej skupaj pogledal en primer razčlenjevanja raziskovalnega problema (tema: Zaupanje) in si ogledal možnosti za iskanje virov (družboslovne literature) v različnih spletnih bibliografskih bazah (knjižnicah).

 

Nato pa boste v okviru vsebin, ki jih ponujajo vaše teme, za vajo poskušali v skupinah (2-4 študenti / študentke) opredeliti svoj raziskovalni problem: družbeni in pojmovni (teoretski) okvir, ključni pojmi, raziskovalna vprašanja … Izhajajte iz tem za pisne izdelke. Razmislite tudi o povezavi raziskovalnega problema z najbolj ustreznim raziskovalnim pristopom. Nato na podlagi takšne razčlenitve konkretnega raziskovalnega problema, poiščite vsaj en relevanten vir (npr. znanstven članek). Vse skupaj potem objavite tukaj.

Avtorice: Novak Zara, Maučec Maša, Horvat Urška A., Razpet Valentina


Priloge

Nejc Ambrožič

Kaja Forte


Priloge


Priloge

David Ciperle, Neža Ciperle, Maks Kerpan, Lara Ferdin


Priloge

Skupina:

Ida Cazin

Luka Krajnc

Zorana Kokić

Mihaela Lajić


Priloge

Socialna izključenost, vaja 2.

 

Aljoša Koštomaj, Nino Lisjak


Priloge

Nastavitve foruma