Uporabniško ime

Registriran

Zadnjih 10 sporočil tega uporabnika

Spoštovani!

Do sedaj sem si le izbrala temo mojega drugega pisnega izdelka in približno razumem kaj moram storiti. Do naslednjič bom poiskala hipotezo in moje raziskoavlno vprašanje. 

S spoštovanjem,

Tinkara Kovač

spoštovani!

Heidi Borinc in Tinkara Kovač

v datoteki pošiljava delo iz 8. vaje.

 


Priloge

Tinkara Kovač in Amina Nikočević

Vaja 7

Tema: več ali manj državnih sredsteva za… zdravstvo

Makro deujavniki

  • Državni proračun
  • Višina davkov
  • Prizadevanje države za pomoč in zdravnikov

Mikro dejavniki

  • Številčnost bolnikov
  • Zahtevne bolezni (ki zahtevajo ustrezne aparature)
  • Privatne ambulante, bolnišnice (manj državne pomoči)

Spoštovani!

Tinkara Kovač in Amina Nikočević

Danes smo na vajah prikazali da tipa intervjuja oziroma dva tipa intervjuvancev. 

Naše raziskovalno vprašanje: kako srednješolci in študentje razmišljajo o izbiri študija?

Podvprašanja za dijake 4. letnika:

Katere dejavnostio vidijo kot pomembne za njihovo izbiro?

Katere osebe bodo pomembne pri odločanju?

Katere postopke so že opravili , ki so povezani z izbiro študija?

 

 

Podvprašanja za študente 1. letnika:

Kateri dejavniki se vam danes zdijo pomembni pri vaši odločitvi?

V procesu izbire študijske smeri, kateri pogovori so bili za vas najbolj odločujoči?

Katere informacije ste uporabili pri svoji odločitvi?

Katere ovire ste doživeli pri vpisu?

Katera pričakovanja je študij opravičil in katerih ni?

Kako bi opisali vašo izkušnjo z izbiro?

Kateri vidiki študija so za vs tako pomembni pa tudi če zato nikoli ne bi dobili službe?

V paru sva se pogovorili o najinih podvprašanjih za 1. pisni izdelek.