Uporabniško ime

Registriran

Zadnjih 10 sporočil tega uporabnika

Naredili sva analizo podatkov v excelu in združili spremenljivke

Tina Spindler Kemperl in Zala Šenet

Naredili sva vsaka po 3 tabele za različne spremenljivke. Svoje ugotovitve morava še komentirati.

Lep pozdrav, Zala Šenet in Tina Spindler Kemperl

Tina Spindler Kemperl in Zala Šenet


Priloge

Na 5. vajah smo najprej izvedli intervju - prvi par je zaigral primer napornega intervjuvanca iz katerega bi težko izvlekli informacije, drugi par pa je zaigral intervjuvanca, ki je podajal preveč informacij. Nato sva še midve preizkusili zaigrati intervju.

Za prvi pisni izdelek sva se dogovorili za datum intervjuja.

 

Tina Spindler Kemperl in Zala Šenet

Zala Šenet in Tina Spindler Kemperl

 

STALIŠČA O VARNOSTI

 

 

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE:

Obstaja več vidikov varnosti, na nekatere se lahko pripravimo vnaprej (npr. Materialno pomanjkanje). Načini zagotavljanja varnosti se razlikujejo med seboj. Lahko gre namreč za zagotavljanje osebne varnosti, za solidarnost v skupnosti, varčevanje v skupnih blagajnah, preprečevanje bolezni.

 

 

·         Kateri dejavniki vplivajo na varnost posameznika (od političnih in ekonomskih razmer, tradicije in kulture, demografskega položaj…)

 

·         Ali je kakovost življenja pogojena z varnostjo

 

 

 

A)      kakšni so spoznavni cilji raziskovanja:

·         ugotoviti kateri dejavniki vplivajo na varnost posameznika – politični, ekonomski, tradicija, kultura, demografski položaj

·         podrobno pojasniti in interpretirati varnost v Sloveniji

·         poiskati povezavo med kakovostjo življenja in varnostjo

 

 

B)      kaj so primeri (enote analize): 

·         so posamezniki, ki prihajajo iz različnih družbenih skupin

·         demografski položaj, starost, spol, izobrazba, zaslužek, kakovost življenja…

 

C)      kaj nas glede teh primerov zanima:

·         ali opazimo razlike oziroma povezave med posameznimi enotami analize

 

D)     kakšne metode zbiranja podatkov so smiselne:

·         anketa, opazovanje brez udeležbe

 

E)      za kakšen raziskovalni načrt in raziskovalno strategijo gre – ali je to primarno kvalitativna ali kvantitativna raziskava, ali gre za presečno raziskavo, ali za longitudinalno…:

·         kvalitativna raziskava