Uporabniško ime jan_vranjek

E-mail Pošlji e-mail uporabniku

Registriran 2019-02-20

Zadnjih 10 sporočil tega uporabnika

Trenutno pripravljama spremenljivke za regresijsko analizo. Rekodirala sva spremenljivko starost.

Jan Vranjek

Romana Šoštarič

 


Priloge


Priloge

Jan Vranjek

Romana Šoštarič


Priloge

Jan Vranjek

Romana Šoštarič


Priloge

Jan Vranjek


Priloge


Priloge

 

 


Priloge