Uporabniško ime nikolaj.vitrih

E-mail Pošlji e-mail uporabniku

Registriran 2019-02-21

Zadnjih 10 sporočil tega uporabnika

Napredujem Lep pozdrav Nikolaj

Nikolaj, lep pozdrav


Priloge

Nikolaj Vitrih

Prišel sem do grafov


Priloge

Poiskal sem si vire na dikulu in si jih shranil, počasi začenjam z izbiro spremenljivk.

Vesele praznike.

Nikolaj Vitrih

Kaj v odlomku kaže, da gre za kvalitativno raziskavo?

To da je že v samem odlomku navedeno: «To predpostavko analizirava na podatkih kvalitativne raziskave o socioloških in sociopsiholoških vidikih zaskrbljenosti zaradi hrane v Sloveniji.«

Kakšna kvalitativna metoda je uporabljena?

Fokusne skupine z laiki in osebni intervjuji s strokovnjaki za prehrano

Kaj je primer oz. enota analize?

Laik v fokusni skupini in strokovnjak za prehrano.

Kvantitativna raziskava

 

Raziskovalni problem:  Negativen vpliv slabih ekonomskih razmer na zadovoljstvo posameznika

Raziskovalna vprašanja:

 

  1. Kako se razvija in spreminja posameznikovo zadovoljstvo glede na materialne/ekonosmke razmere v katerih živi?

 

 

Raziskovalna strategija in raziskovlani načrt.

Kaj je cilj raziskovanja?

Raziskovanje ekonomskih dejavnikov, ki vplivajo na spreminjanje posameznikovega zadovoljstva.

Kaj je primer oz. enota analize?

Prebivalec Slovenije.

Kakšne pojave opazujemo?

Finančno stanje posameznika,stanje zaposljivosti, vpliv ekonomskega stanja drugih posameznikov,  bivanjske razmere, kraj prebivanja, stopnja osebnega zadovoljstva.

Kakšne mteode zbiranja podatkov so smiselne?

Anketa na vzorcu prebivalcev Republike Slovenije, ekonomske meritve plač in bruto domačega proizvoda.

 

Nikolaj Vitrih, Timotej Lenič, Fabio Barbosa Falcao