Uporabniško ime hana.lj

E-mail Pošlji e-mail uporabniku

Registriran 2019-02-22

Zadnjih 10 sporočil tega uporabnika

Hana Ljubijankić

Naredila sem tabelo in graf z novo spremenljivko in dodeljeno


Priloge

Hana Ljubijankić        

naredila sem graf


Priloge

Prenesla sem podatke, zbrala sem literaturo in dve neodvisni spremenljivki. Začela sem z oblikovanjem hipotez, ostalo pa še nisem začela.

Hana Ljubijankić

Hana Ljubijankić

Žiga Muha

Hana Ljubijankić


Priloge


Priloge

Hana Ljubijankić

Priloge

Hana Ljubijankić, Nik Kučej, Žiga Muha   

 

Hana Ljubijankić:      

Dejavnost: Ličenje in samopodoba najstnic

Raziskovalna vprašanja, podvprašanja:

 1. Ali se redno ličite?
 2. Kdaj si se prvič naličila in katero šminko si uporabila? Ali so starši vedeli?
 3. Če si se kdaj pozabila naličiti ali nanesti neko ličilo, kako si se počutila?
 4. Ali se v javnosti bolje počutiš naličena ali brez ličil? Zakaj?
 5. Ali mislite, da ličila izboljšajo vaš videz? Kako?
 6. Zakaj se ličiš? Ker se to od žensk pričakuje?

Raziskovalni načrt:

 • hipoteza
 • Intervju
 • Iskanje člankov v zvezi z ličenjem
 • Obdelava podatkov
 • Analiziranje in primerjanje podatkov z že obstoječimi
 • Potrditev ali zavrnitev hipoteze

 

Nik Kučej:

Dejavnost : Vloga košarkarskega trenerja na življenje mladih igralcev

Raziskovalna vprašanja, podvprašanja:

 1. Zakaj ste se odločili za poklic trenerja košarke ?
 2. V kakšnem odnosu ste s svojimi igralci ? Kaj od njih pričakujete na treningih?
 3. Ali imate občutek, da imate velik vpliv na početje mladih tudi zunaj košarkarskih igrišč?
 4. Ali posvetite čas vsakemu igralcu posebej in s tem izboljšate njihove individualne veščine? Če da, kako ?
 5. Kaj je za vas uspešno opravljeno delo pri razvoju mladih? Zakaj?

Raziskovalni načrt:

 • predpostavka
 • Intervju
 • Iskanje člankov v zvezi z ličenjem
 • Obdelava podatkov
 • Analiziranje in primerjanje podatkov z že obstoječimi
 • Potrditev ali zavrnitev hipoteze

08.03.2019: Hana Ljubijankić, Žiga Muha, Nik Kučej

 

Raziskovalni problem: Odnos Slovencev do priseljencev

Raziskovalna vprašanja

1. Kakšen je odnos Slovencev do priseljencev v določenih regijah?

2. Kako različna sestava prebivalstva po izobrazbi, poklicu in veroizpovedi vpliva na mnenje o priseljencih v določenih regijah ?

Raziskovalna strategija in raziskovalni načrt

1. . Kakšen je odnos Slovencev do priseljencev v določenih regijah?

·         Kaj je cilj raziskovanja?

Raziskati strpnost ljudi v različnih krajih do priseljencev.

·         Kaj je primer oz. enota analize?

Prebivalci različnih krajev po Sloveniji ter njihov odnos do priseljencev.

·         Kakšne pojave opazujemo?

Strpnost in nestrpnost do priseljencev, volja ljudi do pomoči beguncev in njihova volja do pomoči pri integraciji v družbo ter mnenje o priseljevanju v Slovenijo.

·         Kakšne metode zbiranja podatkov so smiselne?

Anketa po določenih regijah med državaljani Slovenije.

To je kvantitativna raziskava.

VIRI:

Schmidt, P. In Quandt, M. (2018). National identity, nationalism, and attitudes toward migrants in comparative perspective. International journal of comparative sociology, 58(5-6), 355-361. Dostopno prek:

http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=6&SID=D4EhiZunZbp1y5a1ksQ&page=1&doc=2

https://dk.um.si/Dokument.php?id=109670

Hana Ljubijankić, Žiga Muha, Tomaž Krampf, Luka Štemberger, Fabio Barbosa Falcao

 

Odnos Slovencev do migrantov, glede na navezanost na svojo regijo.

Ključni pojmi:

 • Migranti
 • Patriotizem
 • Odnosi javnosti

V Sloveniji je znano, da imajo nekatere regije slabši odnos do migrantov. Slovenci imajo različno mnenje in je povezano s tem kako navezani so na Slovenijo, Evropo, svet kot celoto ali svoj kraj.

Slovenec, ki skoraj nič ni navezan na Slovenijo je bolj toleranten do migrantov. Bolj gleda na svet kot celoto in je odprt, bolj je toleranten. Bolj kot se človek čuti svetovljana, si želi, da imajo migranti več pravic.

 

 

VIRI:

Schmidt, P. In Quandt, M. (2018). National identity, nationalism, and attitudes toward migrants in comparative perspective. International journal of comparative sociology, 58(5-6), 355-361. Dostopno prek:

http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=6&SID=D4EhiZunZbp1y5a1ksQ&page=1&doc=2