Uporabniško ime zivecluka

E-mail Pošlji e-mail uporabniku

Registriran 2019-02-22

Zadnjih 10 sporočil tega uporabnika

Luka Živec, Jan Trošt in Primož Božič

Oblikovali smo tabele in grafe

Luka Živec in Primož Božič

Dodala sva novo spremenljivko in jo vključila v grafični prikaz.

Luka Živec in Primož Božič

Uspelo nama je podatke v obliki tabele prenesti v Excel in narediti iz njih ustrezen graf.

Lp


Priloge


Priloge


Priloge

Luka Živec, Jan Trošt, Mario Zuzzi, Primož Božič, Tamara Tomanič

 

NACIONALNA IDENTITETA

 

Izhodišče(opredelitev pojma nacionalna identiteta):

 • Nacionalna identiteta kot posameznikovo zavedanje pripadanja določeni narodnosti
 • Nacionalna identiteta kot občutek varnosti in pripadanja skupnosti
 • Nacionalna identiteta kot identifikacija z nacionalnimi simboli

Raziskovalna vprašanja:

 • Kakšen je vpliv velikosti države na nacionalno identiteto?
 • Ali zgodovinski dogodki države vplivajo na nacionalno identiteto državljanov?
 • Ali lahko nacionalna identiteta prispeva k nestrpnosti do drugih narodov?
 • Ali nacionalna identiteta vpliva na ekonomski razvoj države?

Iskanje virov
Pojmi, ključne besede

 • Nacionalna identiteta
 • Skupnost
 • Pripadnost
 • Nacionalni simboli
 • Nacionalnost

Raziskovalni pristop:

Osredotočili se bomo na prvo raziskovalno vprašanje, ki ga bomo raziskovali s komparativno analizo podatkov iz različno velikih držav, pridobljenih z anketnim vprašalnikom.

Članek:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0967067X01000253