Uporabniško ime zala1111

E-mail Pošlji e-mail uporabniku

Registriran 2019-02-22

Zadnjih 10 sporočil tega uporabnika

Zala Prijatelj


Priloge

Zala Prijatelj


Priloge

Zala Prijatelj


Priloge

Zala Prijatelj


Priloge

Zala Prijatelj


Priloge

Raziskovalni problem: občutek varnosti v soseski

Spoznavni cilji raziskovanja: Ugotoviti, ali se prebivalci v večjih mestih počutijo manj varne kot v manjših, ali se prebivalci podnevi počutijo bolj varne kot ponoči, kako ugled in izgled soseske ter povezanost skupnosti soseske vpliva na varnost in počutje.

Enote analize: prebivalec Slovenije

Kaj nas glede teh primerov zanima? Ali se počutijo varne in kakšno je njihovo zaupanje do sosedov in do organov varnosti

Metode zbiranja podatkov: Družboslovna anketa na vzorcu prebivalcev

Raziskovalni načrt: kvantitativna presečna raziskava

 

Raziskovalni problem: občutek varnosti v Ljubljani

Spoznavni cilji raziskovanja: Ugotoviti, ali se prebivalci Fužin počutijo manj varne kot prebivalci centra Ljubljane, kaj so razlogi, da se prebivalci (ne) počutijo varne, kako ugled in izgled soseske ter povezanost skupnosti soseske vpliva na varnost in počutje.

Enote analize: prebivalec centra Ljubljane oz. Fužin

Kaj nas glede teh primerov zanima? Ali se počutijo varne in kakšno je njihovo zaupanje do sosedov in do organov varnosti, socialna vključenost/izključenost posameznikov

Metode zbiranja podatkov: intervju

Raziskovalni načrt: kvalitativna raziskava

Barbara Nežmah
Sara Dejanović
Živa Hudobivnik
Zala Prijatelj

Raziskovalni problem: občutek varnosti v soseski

Družbeni okvir: prebivalci Slovenije

Pojmovni okvir: v večjih mestih imajo prebivalci manjši občutek varnosti, v manjših krajih pa se počutijo bolj varne; izgled soseske vpliva na občutek varnosti

Ključni pojmi: varnost (safety), mesto (town), vas (village), prebivalstvo (population), noč (night), soseska (neighborhood), skupnost (community), okolje (environment), zadovoljstvo (satisfaction)

Raziskovalna vprašanja: Ali se prebivalci v večjih mestih počutijo manj varne kot v manjših? Ali se prebivalci podnevi počutijo bolj varne kot ponoči? Kako ugled in izgled soseske ter povezanost skupnosti soseske vpliva na varnost in počutje?

Raziskovalni pristop: anketa

Vir: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047235202001484

 

Barbara Nežmah

Sara Dejanović

Živa Hudobivnik

Zala Prijatelj