Uporabniško ime hanarihtarsic

E-mail Pošlji e-mail uporabniku

Registriran 2019-02-22

Zadnjih 10 sporočil tega uporabnika

Tabele, viri in graf

-izbrana literatura -izbrane spremenljivke -osnutek

.


Priloge

.Kaj v odlomku kaže, da gre za kvalitativno raziskavo?

Članek opisuje potek in metode kvalitativnega raziskovanja (fokusna skupina in osebni intervju)

Kakšna kvalitativna metoda je uporabljena?

Fokusna skupina in osebni intervjuji s strokovnjaki

Kaj je primer oz. enota analize?

Udeleženci fokusnih skupin in intervjuvanci v osebnih  intervjujih.

 

.