Uporabniško ime Žan sikirič

E-mail Pošlji e-mail uporabniku

Registriran 2019-02-25

Zadnjih 10 sporočil tega uporabnika

Napredujem dobro, trenutno brez vprašanj. 

 

Žan Sikirič


Priloge

Žan Sikirič, Marcel Brulc, Dorian Josipović


Priloge

Žan Sikirič, Matjaž Jazbec Leben


Priloge

 Kaj v odlomku kaže, da gre za kvalitativno raziskavo?

Raziskava je fleksibilna, se razvija in ni v naprej določena, zbiranje podatkov se pridobi z intervjuji. Vzorec je majhen in nenaključen.

Kakšna kvalitativna metoda je uporabljena?

Uporablja se skupinski pogovor in intervju.

Kaj je primer oz. enota analize?

Enota analize so posamezniki, udeleženi v skupinskem pogovoru.

Kaj v odlomku kaže, da gre za kvalitativno raziskavo?

Načini zbiranja podatkov, induktiven način obdelave, pridobivanje poglobljenega znanja in pomena za tiste, ki so vključeni v raziskavo, majhen vzorec ljudi (38 udeležencev), raziskovalki primerjata analize 

Kakšna kvalitativna metoda je uporabljena?

Intervju s strokovnjaki za prehrano, skupinski pogovor 

Kaj je primer oz. enota analize?

Enota analize so udeleženci v skupinskem pogovoru in njihovi odgovori

Tema: biofarmacevtski inženir