Uporabniško ime anita durakovič

E-mail Pošlji e-mail uporabniku

Registriran 2019-02-27

Zadnjih 10 sporočil tega uporabnika

S seminarsko napredujeva, pripravljeno in spisano imava teorijo, dodadti morava samo še interpretacijo analiz. 

Anita, Filip

Faktorska analiza nama je pokazala dve dimeziji, vendar se bova pri pisanju seminarske naloge osredotočila samo na sklop tolerance do homoseksualno usmerjenih in bova tudi temu prilagodila teoretični uvod in samo teorijo. 

Začenjava z regresijsko analizo. 


Priloge

S kolegom se ukvarjava s pripravo tako odvisne kot neodvisnih spremenljivk. 

Za odvisno sva se odločila, da jo bova razdelila v dva sklopa - kar nama je pokazala tudi faktorska analiza. Neodvisne spremenljivke bova pa po dogovoru rekodirala in združila v skupne kategorije. Za neodvisno spremenljivko spol bova naredila umetno - dummy spremenljivko, ostale neodvisne spremenljivke bova pa, kot že rečeno rekodirala. 

Z izdelovanjem seminarske naloge napredujeva, saj sva tudi našla ustrezno literaturo, ki nama potrdi obstoj vplivov neodvisnih spremenljivk na odvisno spremenljivko, ki je v najinem primeru stališča o družbenih (ne)enakostih.