Uporabniško ime maša pavič

E-mail Pošlji e-mail uporabniku

Registriran 2019-02-28

Zadnjih 10 sporočil tega uporabnika

Marisa Ban, Lina Jerina Ljubojević, Aleks Jurhar, Maša Pavič


Priloge

Maša Pavič, Marisa Ban, Lina Jerina Ljubojević, Zala Stojan, Aleks Jurhar

Uvod v metode družboslovnega raziskovanja (UMDR)

Vaja 2 (26.2. – 1.3.2019)

Opredelitev raziskovalnega problema: pojmi, raziskovalna vprašanja, iskanje virov

Tema raziskovanja:

Vrednote

Izhodišče (opredelitev pojma vrednote):

 • Vrednota kot temeljni koncept sodobnega sveta – igra osrednjo vlogo v konstelaciji pojavov, za katere je študija zasnovana ( npr. v Grčiji je to polis)
 • Vrednota kot element usmerjanja družbenega življenja
 • Vrednota kot element socialnega kapitala
 • Vrednota kot ustvarjanje lastnih nazorov (veroizpoved, politična opredelitev ipd.)
 • Vrednota kot načela ali standardi vedenja in izbire – presojanje o tem, kaj je pomembno v življenju
 • Vrednota kot identiteta pripadnosti narodu ali skupnosti (npr. evropska, slovenska)

 

Raziskovalna vprašanja:

 • Ali je stopnja izobrazbe povezana s posameznikovimi vrednotami?
 • Kakšna je stopnja povezanosti med slovenskimi vrednotami in posameznikom, če le ta ni rojen v Sloveniji?
 • Ali vrednote vplivajo na odnos do dela?
 • Ali vrednote vplivajo na odnos do članstva v Evropski uniji?
 • Kako življenjske razmere vplivajo na posameznikove vrednote?
 • Ali posameznikove vrednote vplivajo na izbiro politične stranke?

Iskanje virov

Pojmi, ključne besede

 • Vrednota (value)
 • Socialni kapital (social capital)
 • Evropa (Europe), Evropska unija (European Union)
 • Slovenija (Slovenia)
 • Izobrazba (education)
 • Družba (society)
 • Medsebojni odnosi (relations)
 • Vera (religion)

 

Viri:

De Gennaro, I. (2012). Value : Sources and Readings on a Key Concept of the Globalized World. Dostopno prek http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip&direct=true&db=nlebk&AN=429976&site=eds-live&scope=site&lang=sl

Ruud, L. (2016). European Values in Numbers: Trends and Traditions at the Turn of the Century. Dostopno prek http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip&direct=true&db=edsgao&AN=edsgcl.478231140&site=eds-live&scope=site&lang=sl

Maša Pavič

Marisa Ban

Lina Jerina Ljubojević

Zala Stojan

Aleks Jurhar


Priloge

Jaz sem Maša Pavič in sem na vajah. smiley