Uporabniško ime fabio b. falcao

E-mail Pošlji e-mail uporabniku

Registriran 2019-03-01

Zadnjih 10 sporočil tega uporabnika

naredil sem graf

 

recodiral sem moja spremenljivka 
naredil sem graf


Priloge

naredil sem graf

naredil sem graf


Priloge

izbrane spremenljivke prenesite SPSS datoteko frekvenčna tabela  histogram  

izbrane spremenljivke prenesite SPSS datoteko frekvenčna tabela  histogram  

Fabio Barbosa Falcao


Priloge


Priloge

Kaj v odlomku kaže, da gre za kvalitativno raziskavo?

Je že navedeno v samem odlomku.»To predpostavko analizirana na podatkih kvalitativne raziskave o socioloških in socialnopsiholoških vidikih zaskrbljenost zaradi hrane v sloveniji. V tem prispevku predstavljava, kakšna je logika delovanja zdravizma in kakšni so meh anizmi odnosa med telesom in zdravjem v kontekstu prehranjevanja.«

Kakšna kvalitativna metoda je uporabljena?

fokusne skupine z laiki in osebni intervjuji s strokovnjaki za prehrano.

Kaj je primer oz. enota analize?

Laik v fokusni skupini in strokovnjak za prehrano.

Name: Fabio Barbosa Falcao

Vaja 04

Moj članek: Football - A Sociology of the Global Game

Objectives of the article: Football and Social Class; The Post-fans: class and cultural properties; The New Middle Classes and Contemporary Football Media; Football and Women; Masculinities and Football; Football Racism.

Questions:

  • What influences does soccer have on social classes?
  • Is football important to society? justifies its response.
  • why that women's football is less important than men's football?

Sources:

Giulianotti, R. (2012). Football. The Wiley‐Blackwell Encyclopedia of Globalization.