Uporabniško ime Žiga rebevšek

E-mail Pošlji e-mail uporabniku

Registriran 2019-03-08

Zadnjih 10 sporočil tega uporabnika

Zbral sem podatke in jih ustrezno uredil v tabelo in graf. Začenjam z analizo.


Priloge

Lepe praznike

Priloge

Kaj v odlomku kaže, da gre za kvalitativno raziskavo?

Avtorici dajeta primerjavo s kvantitativno metodologijo, na problem gledata z različnih zornih kotov.

Kakšna kvalitativna metoda je uporabljena?

Fokusna skupina in osebni intervju.

Kaj je primer oz. enota analize?

Udeleženci fokusnih skupin in osebe v intervjujih.