Uporabniško ime

Registriran

Zadnjih 10 sporočil tega uporabnika

Teja Pečnik


Priloge

Za svoj drugi pisni izdelek sem do sedaj izbrala spremenljivke, oblikovala neke hipoteze ter izbrala literaruro za utemeljitev moje hipoteze. Pogledala sem še primer izdelka.

Teja Pečnik

Teja Pečnik


Priloge

Teja Pečnik


Priloge

Teja Pečnik


Priloge

Teja Pečnik

Jakob Pavlič


Priloge

Teja Pečnik

Priloge

Teja Pečnik