Uporabniško ime

Registriran

Zadnjih 10 sporočil tega uporabnika

Nika Sara Pavlin

Z delom napredujem počasi, ampak večjih težav nimam, le kakšna interpretacija je malo nenavadno zapisana in jo je potrebno še dodelati. 

Nika Sara Pavlin

Za tretji pisni izdelek sem pripravila graf in pa izvozila tabelo v Excel ter jo uredila. Primerjala bom države po % zelo srečnih posameznikov in skušala utemeljiti razlike, na podlagi GDP, zdravja, pričakovane življenjske dobe, v kolikor bo to smiselno. 

Graf GDP in % zelo srečnih pripenjam v prilogi. 

 


Priloge

Nika Sara Pavlin

 


Priloge

Nika Sara Pavlin

Izdelek imam v večji meri narejen, potrebujem le še zadnje popravke.

Nika Sara Pavlin

Za pisni izdelek 2 imam trenutno pripravljene hipoteze, opredeljene spremenljivke, izdelane vse grafe in izračune/tabele v Excelu in poiskala sem vire, okvirno pa tudi že utemeljila raziskovalno vprašanje in hipoteze. Narediti moram še bolj podrobno analizo in interpretacijo podatkov ter sklep.

Nika Sara Pavlin 


Priloge

Karin Švara, Pia Tozan, Nika Sara Pavlin


Priloge

Nika Sara Pavlin


Priloge


Priloge