Uporabniško ime

Registriran

Zadnjih 10 sporočil tega uporabnika

Špela Tocko


Priloge

Špela Tocko


Priloge

Karin Švara, Špela Tocko


Priloge

Raziskovalni problem: Stališče o odnosu med cerkvijo in politiko

Raziskovalno vprašanje: Ali ljudje, ki so pripadniki določene verske skupnosti pristranski ko pride do odločanja političnih vprašanj za skupnost?

Raziskovalni cilj: Ugotovitev ali ljudje, ki so pripadniki neke verske skupnosti v politiki ravnajo po stališčih, ki jih imajo do svoje vere.

Metoda: naredila bi vprašalnik zaprtega tipa vprašanj o temu, kako posamezniki upoštevajo svoja stališča pri odločanju v politiki.

Špela Tocko

Karin Švara, Shana Simič, Špela Tocko


Priloge

Špela Tocko.