Uporabniško ime bojana

E-mail Pošlji e-mail uporabniku

Registriran 2022-02-13

Zadnjih 10 sporočil tega uporabnika

Ukvarjali se bomo z reševanjem odprtih vprašanj glede analize in prikaza rezultatov za 2. pisni izdelek.

 

Tukaj na kratko poročajte o odprtih vprašanjih v zvezi z vašim izdelkom in kako jih rešujete.

Ukvarjali se bomo z reševanjem odprtih vprašanj glede analize in prikaza rezultatov za 2. pisni izdelek.

Tukaj na kratko poročajte o odprtih vprašanjih v zvezi z vašim izdelkom in kako jih rešujete.

Tudi na tokratni vaji se ukvarjamo s hipotezami. Pri tem se bomo osredotočili na pripravo drugega pisnega izdelka, kar pomeni, da bo poudarek na oblikovanju hipotez v okviru izbrane teme. Po uvodnih pojasnilih bo delo potekalo individualno – vsak pripravi nekaj zamisli za hipoteze o povezanosti (odvisne) spremenljivke svoje teme z drugimi (neodvisnimi) spremenljivkami. Pri tem se omejite na tiste spremenljivke, ki so na razpolago v okviru raziskave za vašo temo (ISSP, ESS…). Hipoteze oblikujte v posebnem dokumentu, ki ga najkasneje do naslednje vaje (12-14. april) objavite tukaj.  

Tudi na tokratni vaji se ukvarjamo s hipotezami. Pri tem se bomo osredotočili na pripravo drugega pisnega izdelka, kar pomeni, da bo poudarek na oblikovanju hipotez v okviru izbrane teme. Po uvodnih pojasnilih bo delo potekalo individualno – vsak pripravi nekaj zamisli za hipoteze o povezanosti (odvisne) spremenljivke svoje teme z drugimi (neodvisnimi) spremenljivkami. Pri tem se omejite na tiste spremenljivke, ki so na razpolago v okviru raziskave za vašo temo (ISSP, ESS…). Hipoteze oblikujte v posebnem dokumentu, ki ga najkasneje do naslednje vaje (12-14. april) objavite tukaj.  

Na tokratni vaji se ukvarjamo z eno od ključnih tematik kvantitativnega raziskovanja, s hipotezami.

Najprej si bomo na primeru skupno ogledali pripravo možnega hipotetskega izhodišča za kvantitativno raziskavo - priprava raziskovalnih vprašanj in oblikovanje hipotez.

 

V nadaljevanju pa boste individualno naredili nalogo, v kateri boste poskušali ustrezno popraviti slabo postavljene hipoteze.

 

>> Nalogo najdete v tem dokumentu.(»slabe hipoteze«)

Vpišite odgovore in v sporočilu pripnite dokument z odgovori.

Na tokratni vaji se ukvarjamo z eno od ključnih tematik kvantitativnega raziskovanja, s hipotezami.

Najprej si bomo na primeru skupno ogledali pripravo možnega hipotetskega izhodišča za kvantitativno raziskavo - priprava raziskovalnih vprašanj in oblikovanje hipotez.

 

V nadaljevanju pa boste individualno naredili nalogo, v kateri boste poskušali ustrezno popraviti slabo postavljene hipoteze.

 

>> Nalogo najdete v tem dokumentu.(»slabe hipoteze«)

Vpišite odgovore in v sporočilu pripnite dokument z odgovori.

Na tokratni vaji se bomo najprej ukvarjali z odprtimi vprašanja pri dokončanju 1. pisnega izdelka.

 

V nadaljevanju pa bomo obravnavali problematiko vzročne pojasnitve, in sicer tako, da bomo na konkretnih primerih razmišljali na dva načina:

     - iskanje (bistvenih in dopolnilnih) dejavnikov (vzrokov) na ravni posameznika ("mikro" raven)

     - iskanje (kombinacije) dejavnikov (pogojev) na "makro" ravni (npr. primerjava držav)

 

Najprej si bomo en primer ogledali skupaj, nato pa na enak način razčlenite svojo temo iz seznama za pisne izdelke (vsak dela individualno). S tem boste naredili prve korake v pripravi na 2. in 3. pisni izdelek. 

 

Svoje delo oddajte tukaj (prilepite dokument!)

Na tokratni vaji se bomo najprej ukvarjali z odprtimi vprašanja pri dokončanju 1. pisnega izdelka.

 

V nadaljevanju pa bomo obravnavali problematiko vzročne pojasnitve, in sicer tako, da bomo na konkretnih primerih razmišljali na dva načina:

     - iskanje (bistvenih in dopolnilnih) dejavnikov (vzrokov) na ravni posameznika ("mikro" raven)

     - iskanje (kombinacije) dejavnikov (pogojev) na "makro" ravni (npr. primerjava držav)

 

Najprej si bomo en primer ogledali skupaj, nato pa na enak način razčlenite svojo temo iz seznama za pisne izdelke (vsak dela individualno). S tem boste naredili prve korake v pripravi na 2. in 3. pisni izdelek. 

 

Svoje delo oddajte tukaj (prilepite dokument!)

Na peti vaji (14 .3. 2020)  bomo obravnavali primere tekstov, ki poročajo o rezultatih kvalitativnih raziskav.

Zato pred vajo PREBERITE NASLEDNJA DVA ČLANKA:

>> Laično upravljanje s telesom

>> Starševska avtoriteta

 

Nato si bomo skupaj ogledali in poskušali odgovoriti na nekaj vprašanj ob člankuo starševski avtoriteti.

Po koncu skupnega dela, pa samostojno odgovorite na nekaj vprašanj v tem dokumentu - gre za odlomek iz članka"Laično upravljanje s telesom".

Kot običajno, odgovore objavite na forumu (Vaja 5, v mapi za ustrezno skupino).

Na peti vaji (14 .3. 2020)  bomo obravnavali primere tekstov, ki poročajo o rezultatih kvalitativnih raziskav.

Zato pred vajo PREBERITE NASLEDNJA DVA ČLANKA:

>> Laično upravljanje s telesom

>> Starševska avtoriteta

 

Nato si bomo skupaj ogledali in poskušali odgovoriti na nekaj vprašanj ob člankuo starševski avtoriteti.

Po koncu skupnega dela, pa samostojno odgovorite na nekaj vprašanj v tem dokumentu - gre za odlomek iz članka"Laično upravljanje s telesom".

Kot običajno, odgovore objavite na forumu (Vaja 5, v mapi za ustrezno skupino).