Forum: Posebni forumi
New Zadnje teme
Tema: Vaja 2: OBR (28.2.2019)

Na današnji vaji bomo nadaljevali začeto delo v prejšnjem tednu. Ukvarjali se bomo torej s pripravo izhodišč za raziskavo: opredelitev raziskovalnega problema (pojmovni okvir, družbeni kontekst) in ciljev raziskave, oblikovanje raziskovalnega vprašanja, iskanje najbolj smiselnega raziskovalnega pristopa... V ta okvir sodi tudi iskanje ustrezne literature. Tako bomo najprej skupaj pogledal en primer razčlenjevanja raziskovalnega problema (tema: Zaupanje) in si ogledal možnosti za iskanje virov (družboslovne literature) v različnih spletnih bibliografskih bazah (knjižnicah).

 

Nato pa boste v okviru vsebin, ki jih ponuja raziskava ISSP 2016 – Vloga države, za vajo poskušali v skupinah (2-4 študenti / študentke) opredeliti svoj raziskovalni problem: družbeni in pojmovni (teoretski) okvir, ključni pojmi, raziskovalna vprašanja… Razmislite tudi o povezavi raziskovalnega problema z najbolj ustreznim raziskovalnim pristopom. Nato na podlagi takšne razčlenitve konkretnega raziskovalnega problema, poiščite vsaj en relevanten vir (npr. znanstven članek). Vse skupaj potem objavite tukaj.

308 Vlada naj (ne) bo odgovorna za… zakonsko preprečevanje okoljske škode ISSP2016 / SJM15-1 Q7j / R7j OBR

Public Service Motivation and Employment Sector: Attraction or Socialization? Anne Mette Kjeldsen, Christian Batcher Jacobsen Department of Political Science and Government, Aarhus Univ

Journal of African Law, 54, 2 (2010), 159-183 © School of Oriental and African Studies, 2010. doi:10.1017/S0021855310000033 159 Climate Change Surge: Implementing Stringent Mitigation and Adaptation Strategies in South Africa Kola Odeku* and Edson Meyer

Okoljska varnost, je pomembno vprašanje razvitih držav, za katero še ni določeno, ali spade pod domeno vlade, ali katere druge organizacije.
Sicer sva midva za to, da bi vlada nadzirala to, ker bi lažje  zmanjšali in mitigirali škodljive vplive na okolje.

Tadej Praznik

Aljoša Prokofjev-Lampe

Marina Golobar, Ana Žerjav, obr 1


Priloge

Zala Skumavc, Laura Škvorc, Sara Jurkovič, Sara Golob Rantaša


Priloge

Klara Oprčkal, OBR

klara.oprckal98@gmail.com


Priloge

Ana Krenker, Rok Kovač, Erik Kandare, Timotej Novak


Priloge

Ana Movrin, Tjaša Jezernik


Priloge

Žan Sikirič, Blaž Šarlija


Priloge

Hrovat Primož


Priloge

Nastavitve foruma