Forum: Special forums
New last threads

Pages in this thread: 1 2

Thread: Vaja 4: OBR (14.3.2019)

Tema poklica: Raziskovalni novinar

Daniel Gojković

Tema poklica: mizar

Luka Benedičič

Tema: Trener juda na olimpijskem nivoju

Aljoša Prokofjev-Lampe

Tema poklica: veterinar

Blaž Šarlija

Tema poklica: osnovnošolski učitelj

Matjaž Jazbec Leben

Tema poklica: kriminalist 

Nejc Obran

Blaž Šarlija, Nejc Obran, Matjaž Jazbec Leben, Luka Benedičič


Priloge

Kratek opis poklicev

Lara Luznar, Marina Golobar, Svit Mal


Priloge

Pirmeri vprašanj. 

Erik Kandare, Ana Krenker, Timotej Novak


Priloge

Tadej Praznik, Laura Škvorc, Zala Skumavc


Priloge

Tjaša Jezernik, Sara Jurkovič


Priloge


Priloge

tema:voznik tovornjaka

tema: vojak

tema: Trener

tema: poklic vojaka

Tema: biofarmacevtski inženir

tema: javni uslužbenec

Tema: poklic varnostnika

 Tema: bolničar

 

 

Tema: PR-ovec

Tema: Gasilec

Next page

Forum settings