Forum: Posebni forumi
New Zadnje teme
Tema: Vaja 4: OBR (14.3.2019)

Tema poklica: kriminalist 

Nejc Obran

Blaž Šarlija, Nejc Obran, Matjaž Jazbec Leben, Luka Benedičič


Priloge

Kratek opis poklicev

Lara Luznar, Marina Golobar, Svit Mal


Priloge

Pirmeri vprašanj. 

Erik Kandare, Ana Krenker, Timotej Novak


Priloge

Tadej Praznik, Laura Škvorc, Zala Skumavc


Priloge

Tjaša Jezernik, Sara Jurkovič


Priloge


Priloge

tema:voznik tovornjaka

tema: vojak

tema: Trener

tema: poklic vojaka

Tema: biofarmacevtski inženir

tema: javni uslužbenec

Tema: poklic varnostnika

 Tema: bolničar

 

 

Tema: PR-ovec

Tema: Gasilec

Tema: Zdravstveni tehnik/Medicinska sestra

Ana Krenker

Tema poklica, ki ga bom intervijujal: Gozdar

Tema: Policist

Laura Škvorc

Na tokratni vaji se bomo ukvarjali z načrtovanjem kvalitativne raziskave: opredelitev raziskovalnega problema (postavljanje raziskovalnih vprašanj) in temu ustrezna izbira raziskovalnega načrta (»dizajna«), konkretne metode zbiranja podatkov, izbor udeležencev raziskave… Delo bo usmerjeno v pripravo prvega pisnega izdelka, zato si bomo najprej skupaj  ogledali navodila za pripravo tega izdelka. (povezava na navodila)

V nadaljevanju pa poskušajte v skupinskem delu (skupne 2-4) razpravljati o vprašanjih v zvezi z načrtom raziskave za prvi pisni izdelek: izbor problema (dejavnosti, ki jo želite prikazati), raziskovalna vprašanja, izbor in dostop do intervjuvancev, kako izvesti intervju, katere dodatne metode… V tej razpravi torej soočite zamisli svoje raziskave z zamislimi kolegov / kolegic.

Tukaj oddajte dokument, v katerem na kratko povzemite ključne poudarke (probleme) iz razprave.

Prav tako naj vsi, ki tega še niso storili, tukaj sporočijo temo (poklic ali drugo dejavnost) vašega prvega pisnega izdelka.

 

Nastavitve foruma