Tema: Vaja 8: OBR (11.4.2019)

Na tokratni vaji se ukvarjamo z eno od ključnih tematik kvantitativnega raziskovanja, s hipotezami.

Najprej si bomo skupno ogledali pripravo možnega hipotetskega izhodišča za kvantitativno raziskavo - priprava raziskovalnih vprašanj in oblikovanje hipotez.

V nadaljevanju pa boste individualno naredili nalogo, v kateri boste poskušali ustrezno popraviti slabo postavljene hipoteze.

>> Nalogo najdete v tem dokumentu.

Svoje delo shranite in oddajte tukaj.


Priloge

Aljoša prokofjev-Lampe


Priloge

Hrovat Primož


Priloge

Matjaž Jazbec Leben, Daniel Gojković


Priloge

Lea Zaplotnik
Kaja Ogrizek


Priloge

Nejc Obran, Blaž Šarlija


Priloge

Tjaša Jezernik


Priloge


Priloge


Priloge

Zala Skumavc, Laura Škvorc, Tadej Praznik

Priloge

Nastavitve foruma