Forum: Posebni forumi
New Zadnje teme
Tema: Vaja 8: OBR (11.4.2019)

Zala Skumavc, Laura Škvorc, Tadej Praznik

Priloge


Priloge


Priloge

Tjaša Jezernik


Priloge

Nejc Obran, Blaž Šarlija


Priloge

Lea Zaplotnik
Kaja Ogrizek


Priloge

Matjaž Jazbec Leben, Daniel Gojković


Priloge

Hrovat Primož


Priloge

Aljoša prokofjev-Lampe


Priloge


Priloge

Na tokratni vaji se ukvarjamo z eno od ključnih tematik kvantitativnega raziskovanja, s hipotezami.

Najprej si bomo skupno ogledali pripravo možnega hipotetskega izhodišča za kvantitativno raziskavo - priprava raziskovalnih vprašanj in oblikovanje hipotez.

V nadaljevanju pa boste individualno naredili nalogo, v kateri boste poskušali ustrezno popraviti slabo postavljene hipoteze.

>> Nalogo najdete v tem dokumentu.

Svoje delo shranite in oddajte tukaj.

Nastavitve foruma