Tema: Vaja 12: OBR (16.5.2019)

Na današnji vaji nadaljujemo s primerjalno analizo. Ob primerjavi držav glede izbranega vprašanja iz raziskave ISSP 2016 (vezanega na temo pisnih izdelkov) bomo razmišljali o možnih pojasnitvah ugotovljenih razlik (in/ali podobnosti) med državami. 

Poskušali bomo tudi odgovoriti na možne "tehnične" dileme glede priprave primerjalne tabele in samega postopka primerjave. Posebej se bomo ukvarjali z iskanjem makro podatkov o državah (in z njihovo vključitvijo v tabelo s podtaki iz ankete), s katerimi bi lahko pojasnili razlike med državama glede odgovorov anketirancev na izbrano anketno vprašanje iz mednarodne anketne raziskave. 

Imejte pripravljeno osnovno (primerjalno) tabelo za vaš 3. pisni izdelek (s podatki po državah glede "vašega" vprašanja iz raziskave ISSP). Prav tako imejte pripravljena vprašanja glede nadaljevanja dela na vašem 3. pisnem izdelku.

Tukaj objavite kratko poročilo o napredku pri dokončanju 3. pisnega izdelka.

Luka Benedičič

Graf 1; neuzanimanje za politiko


Priloge

Graf 

Lara Luznar, Marina Golobar


Priloge

Ana Krenker

država bi morala poskrbeti za starejše


Priloge

Timotej Novak


Priloge


Priloge

graf nezanimanje za politiko

Rok Kovač


Priloge

Sara Jurkovič

Matjaž Jazbedc Leben, Nejc Obran, Daniel Gojković, Blaž Šarlija, Aljoša Lampe, Marcel Brulc


Priloge

katja waland

država je odgovorna za primeren življenski standard za starejše.

 

ukvarjam se z tabelo in zbiranjem podatkov po spletu.


Priloge

Erik Kandare


Priloge

Lea Zaplotnik

Kaja Ogrizek

Marcel Brulc


Priloge

Hrovat Primož


Priloge

Tadej Praznik

Mal Svit

Škvorc Laura


Priloge

Nastavitve foruma