Forum: Special forums
New last threads
Thread: Vaja 4: DI (15.3.2019)

TEMA PRVEGA PISNEGA IZDELKA: Postovoljstvo med maldimi - Taborniki
(Ajda Kerlatec)

Ana Žurić, Amra Rizvić, Laura Kavaš


Priloge


Priloge


Priloge

Name: Fabio Barbosa Falcao

Vaja 04

Moj članek: Football - A Sociology of the Global Game

Objectives of the article: Football and Social Class; The Post-fans: class and cultural properties; The New Middle Classes and Contemporary Football Media; Football and Women; Masculinities and Football; Football Racism.

Questions:

 • What influences does soccer have on social classes?
 • Is football important to society? justifies its response.
 • why that women's football is less important than men's football?

Sources:

Giulianotti, R. (2012). Football. The Wiley‐Blackwell Encyclopedia of Globalization.

 

Aljaž Škrabl DI

1.Dejavnost:  Igranje nasilnih video iger, kot je recimo Counter-strike global offensive

2.Izhodiščno vprašanje: kako se je vaše življenje spremenilo od kar ste začeli igrati nasilne videoigre.

Članek: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1111/1467-9280.00366

 

 

Podvprašanja:

1. Zakaj ste začeli z igranjem nasilnih videoiger oziroma kdo vas je v to upeljal?

2. Kakšna čustva doživljate med tem, ko igrate nasilne videoigre?

3. Imate veliko »online« prijateljov s katerimi igrate te videoigre?

4.  Ali imate občutek, da se je vaša samopodoba poslabšala odkar ste začeli z igranjem nasilnih videoiger? Če ste odgovorili z Da, obrazložite. Kako...?

5.  Kako se počutite, ko ste izven igre ?

 

Raziskovalnih načrt

-hipoteza

-intervju

-iskanje člankov na temo nasilnih videoiger

-potrditev ali zavrnitev hipoteze


Priloge

 -glasbeni menedžer - Maj Sever

-osebni trenerji - Tim Jovicevic (se ne more prijavit na mhf, bom oddal zanj)


Priloge

 -glasbeni menedžer - Maj Sever

-osebni trenerji - Tim Jovicevic (se ne more prijavit na mhf, bom oddal zanj)


Priloge

Oddaja naloge


Priloge

Barbara Nežmah

Sara Dejanović


Priloge

NAČRT RAZISKAVE ZA PRVI PISNI IZDELEK

 • Izberemo problem/temo/dejavnost (npr. preboj slovenskih metal in rock glasbenikov na slovensko sceno, delo s starostniki...), ki nas vsaj nekoliko zanima in poznamo nekoga, ki se s tem ukvarja.
 • Izberemo znanca ali sorodnika, ki se s tem ukvarja in bi nam znal odgovoriti na naša raziskovalna vprašanja.
 • Pripravimo vprašanja o tej dejavnosti in izvedemo intervju z izbrano osebo.
 • Pogovor snemamo, si zapisujemo ali pa si dopisujemo s to osebo.
 • Poiščemo ustrezno literaturo in jo primerjamo z intervjujem.

Zala Prijatelj

Živa Hudobivnik

Hana Ljubijankić, Nik Kučej, Žiga Muha   

 

Hana Ljubijankić:      

Dejavnost: Ličenje in samopodoba najstnic

Raziskovalna vprašanja, podvprašanja:

 1. Ali se redno ličite?
 2. Kdaj si se prvič naličila in katero šminko si uporabila? Ali so starši vedeli?
 3. Če si se kdaj pozabila naličiti ali nanesti neko ličilo, kako si se počutila?
 4. Ali se v javnosti bolje počutiš naličena ali brez ličil? Zakaj?
 5. Ali mislite, da ličila izboljšajo vaš videz? Kako?
 6. Zakaj se ličiš? Ker se to od žensk pričakuje?

Raziskovalni načrt:

 • hipoteza
 • Intervju
 • Iskanje člankov v zvezi z ličenjem
 • Obdelava podatkov
 • Analiziranje in primerjanje podatkov z že obstoječimi
 • Potrditev ali zavrnitev hipoteze

 

Nik Kučej:

Dejavnost : Vloga košarkarskega trenerja na življenje mladih igralcev

Raziskovalna vprašanja, podvprašanja:

 1. Zakaj ste se odločili za poklic trenerja košarke ?
 2. V kakšnem odnosu ste s svojimi igralci ? Kaj od njih pričakujete na treningih?
 3. Ali imate občutek, da imate velik vpliv na početje mladih tudi zunaj košarkarskih igrišč?
 4. Ali posvetite čas vsakemu igralcu posebej in s tem izboljšate njihove individualne veščine? Če da, kako ?
 5. Kaj je za vas uspešno opravljeno delo pri razvoju mladih? Zakaj?

Raziskovalni načrt:

 • predpostavka
 • Intervju
 • Iskanje člankov v zvezi z ličenjem
 • Obdelava podatkov
 • Analiziranje in primerjanje podatkov z že obstoječimi
 • Potrditev ali zavrnitev hipoteze


Priloge

Na tokratni vaji se bomo ukvarjali z načrtovanjem kvalitativne raziskave: opredelitev raziskovalnega problema (postavljanje raziskovalnih vprašanj) in temu ustrezna izbira raziskovalnega načrta (»dizajna«), konkretne metode zbiranja podatkov, izbor udeležencev raziskave… Delo bo usmerjeno v pripravo prvega pisnega izdelka, zato si bomo najprej skupaj  ogledali navodila za pripravo tega izdelka. (povezava na navodila)

V nadaljevanju pa poskušajte v skupinskem delu (skupne 2-4) razpravljati o vprašanjih v zvezi z načrtom raziskave za prvi pisni izdelek: izbor problema (dejavnosti, ki jo želite prikazati), raziskovalna vprašanja, izbor in dostop do intervjuvancev, kako izvesti intervju, katere dodatne metode… V tej razpravi torej soočite zamisli svoje raziskave z zamislimi kolegov / kolegic.

Tukaj oddajte dokument, v katerem na kratko povzemite ključne poudarke (probleme) iz razprave.

Prav tako naj vsi, ki tega še niso storili, tukaj sporočijo temo (poklic ali drugo dejavnost) vašega prvega pisnega izdelka.

 

Forum settings