Forum: Posebni forumi
New Zadnje teme

Strani v tej temi: 1 2

Tema: Vaja 6: DI (29.3.2019)

Kaj v odlomku kaže, da gre za kvalitativno raziskavo?

Je že navedeno v samem odlomku.»To predpostavko analizirana na podatkih kvalitativne raziskave o socioloških in socialnopsiholoških vidikih zaskrbljenost zaradi hrane v sloveniji. V tem prispevku predstavljava, kakšna je logika delovanja zdravizma in kakšni so meh anizmi odnosa med telesom in zdravjem v kontekstu prehranjevanja.«

Kakšna kvalitativna metoda je uporabljena?

fokusne skupine z laiki in osebni intervjuji s strokovnjaki za prehrano.

Kaj je primer oz. enota analize?

Laik v fokusni skupini in strokovnjak za prehrano.

Kaj v odlomku kaže, da gre za kvalitativno raziskavo?

Piše, da predpostavko analizirata na podatkih kvalitativne raziskave o socioloških in socialnopsiholoških vidikih zaskrbljenosti zaradi hrane v Sloveniji.

Kakšna kvalitativna metoda je uporabljena?

Fokusne skupine z laiki in osebni intervjuji s strokovnjaki za prehrano.

Kaj je primer oz. enota analize?

En član fokusne skupine in strokovnjak za hrano v Sloveniji.Kaj v odlomku kaže, da gre za kvalitativno raziskavo?

Piše, da predpostavko analizirata na podatkih kvalitativne raziskave o socioloških in socialnopsiholoških vidikih zaskrbljenosti zaradi hrane v Sloveniji.

Kakšna kvalitativna metoda je uporabljena?

Fokusne skupine z laiki in osebni intervjuji s strokovnjaki za prehrano.

Kaj je primer oz. enota analize?

En član fokusne skupine in strokovnjak za hrano v Sloveniji.


Priloge


Priloge

Kavaš Laura


Priloge

Ana Žurić


Priloge


Priloge

Sara Dejanović


Priloge

Kaj v odlomku kaže, da gre za kvalitativno raziskavo?

Avtorici dajeta primerjavo s kvantitativno metodologijo, na problem gledata z različnih zornih kotov.

Kakšna kvalitativna metoda je uporabljena?

Fokusna skupina in osebni intervju.

Kaj je primer oz. enota analize?

Udeleženci fokusnih skupin in osebe v intervjujih.


Priloge

Hana Ljubijankić

Priloge

Barbara Nežmah


Priloge

Kaj v odlomku kaže, da gre za kvalitativno raziskavo?

To, da v besedilu piše: »To predpostavko analizirava na podatkih kvalitativne raziskave o socioloških in socialnopsiholoških vidikih zaskrbljenosti zaradi hrane v Sloveniji.«.

Kakšna kvalitativna metoda je uporabljena?

Fokusne skupine z laiki in osebni intervjuji s strokovnjaki za prehrano.

Kaj je primer oz. enota analize?

Laik v fokusni skupini in strokovnjak za prehrano.

Kaj v odlomku kaže, da gre za kvalitativno raziskavo?

To da je že v samem odlomku navedeno: «To predpostavko analizirava na podatkih kvalitativne raziskave o socioloških in sociopsiholoških vidikih zaskrbljenosti zaradi hrane v Sloveniji.«

Kakšna kvalitativna metoda je uporabljena?

Fokusne skupine z laiki in osebni intervjuji s strokovnjaki za prehrano

Kaj je primer oz. enota analize?

Laik v fokusni skupini in strokovnjak za prehrano.

Žan Izgoršek


Priloge

Nik Kučej


Priloge

Živa Hudobivnik


Priloge

Zala Prijatelj


Priloge

Naslednja stran

Nastavitve foruma