Forum: Posebni forumi
New Zadnje teme
Tema: Vaja 7: DI (5.4.2019)

Na današnji vaji bomo obravnavali problematiko vzročne pojasnitve, in sicer tako, da bomo na konkretnih primerih razmišljali na dva načina:

     - iskanje (bistvenih in dopolnilnih) dejavnikov (vzrokov) na ravni posameznika ("mikro" raven)

     - iskanje (kombinacije) dejavnikov (pogojev) na "makro" ravni (npr. primerjava držav)

 

Najprej si bomo ogledali primer v skupinski diskusiji, nato pa v parih na enak način razčlenite  izbrano temo iz seznama za pisne izdelke. 

 

Svojo izdelek oddajte tukaj (prilepite dokument!)

 

Na koncu pa si bomo nekoliko bolj podrobno ogledali še podatke raziskave, na podlagi katerih boste pripravili 2. In 3. pisni izdelek.

Avtorja:

Marko Vukelja 

Marinko Lazičić 


Priloge


Priloge

Sara Dejanović
Barbara Nežmah


Priloge

Tim Jovićević, Timotej Lenič


Priloge

Zala Prijatelj

Živa Hudobivnik


Priloge

Amra Rizvić
Ana Žurić


Priloge

Aleksandra Grubešić

Tinkara Mole

Žan Izgoršek


Priloge

Krampf, Stemberger


Priloge

Jan Bremec in Luka Pikovnik


Priloge

.


Priloge

Nastavitve foruma