Forum: Posebni forumi
New Zadnje teme
Tema: Vaja 12: DI (17.5.2019)

Luka Živec in Primož Božič

Dodala sva novo spremenljivko in jo vključila v grafični prikaz.

recodiral sem moja spremenljivka 
naredil sem graf


Priloge

Prisoten.

tabela in graf narejena

 

Naredila sem tabelo in graf.

Imam prirpavljeno tabelo q58 state of democracy v primerjavi z dejansko izmerjeno stopnjo demokraticnosti.

Pripravljena tabela in graf

Sebastjan Verbanec

Izbral sem dodatno spremenljivko in naredil graf

Pripravila sem tabelo in naredila graf.

lep pozdrav, Žan Gimpelj

opravila sem analizo svoje spremenljivk q35 v povezavi z šolanjem žensk

Hana Ljubijankić

Naredila sem tabelo in graf z novo spremenljivko in dodeljeno


Priloge

Naredil sem graf.

Vid Razpotnik

Zala Prijatelj


Priloge

naredil sem graf iz stopnje demokratičnosti ter moje odvisne spremenljivke q15

- Pripravljena tabela in grafi 

 

Živa Hudobivnik


Priloge

Prisoten. 

Lep pozdrav.

Prisoten.

Lep pozdrav.

Nikolaj, lep pozdrav


Priloge

Prisoten.

Lep pozdrav.

Na današnji vaji nadaljujemo s primerjalno analizo. Ob primerjavi držav glede izbranega vprašanja iz raziskave ISSP 2014 (vezanega na temo pisnih izdelkov) bomo razmišljali o možnih pojasnitvah ugotovljenih razlik (in/ali podobnosti) med državami. 

Poskušali bomo tudi odgovoriti na možne "tehnične" dileme glede priprave primerjalne tabele in samega postopka primerjave. Posebej se bomo ukvarjali z iskanjem makro podatkov o državah (in z njihovo vključitvijo v tabelo s podtaki iz ankete), s katerimi bi lahko pojasnili razlike med državama glede odgovorov anketirancev na izbrano anketno vprašanje iz mednarodne anketne raziskave. 

Imejte pripravljeno osnovno (primerjalno) tabelo za vaš 3. pisni izdelek (s podatki po državah glede "vašega" vprašanja iz raziskave ISSP). Prav tako imejte pripravljena vprašanja glede nadaljevanja dela na vašem 3. pisnem izdelku.

Tukaj objavite kratko poročilo o napredku pri dokončanju 3. pisnega izdelka.

Nastavitve foruma