Forum: Special forums
New last threads
Thread: QUANT - Seminar 2: 27.2.2019


Priloge


Priloge

Gašper Tomšič

Matej Klobučar


Priloge

 

 


Priloge

Na seminarju bomo nadaljevali s temo iz prejšnjega tedna - z opredelitvijo raziskovalnega problema (problem, oblikovanje raziskovalnih vprašanj, razvoj hipotez, iskanje literature oz. virov).

 

Najprej bomo poskušali to narediti skupaj na izbranem primeru - problem sreče v družboslovju.

 

Nato si bomo poskušali »razdeliti« teme za zaključno seminarsko nalogo.

 

V nadaljevanju pa boste ponovili vajo na temo opredelitve raziskovalnega problema na izbrani temi za seminarsko nalogo (pričakuje se torej, da že delate na temi svoje seminarske naloge). Delajte v parih. Svoj izdelek shranite v poseben dokument (npr. Word) in ga nato objavite tukaj.

 

Forum settings