Forum: Special forums
New last threads
Thread: QUANT - seminar 5: 20.3.2019

Na današnjem seminarju se bomo ukvarjali s problematiko operacionalizacije in merjena. Z uporabo SPSS bomo poskušali pripraviti sestavljeno merilo (indeks) spremenljivke. Uporabili bomo podatke raziskave SJM 2016/2.

Pomembno je, da si pripravite datoteko s podatki, in sicer jo dobitena spletni strani ADP.

Najprej bomo skupaj pripravili sestavljena merila za tri spremenljivke: politična participacija, zaupanje v institucije, socialni stiki.

Nato pa poskusite še samostojno s spremenljivkami v okviru vaše izbrane teme.

Svoje delo (npr. SPSS syntax ali outpu) objavite tukaj.

Gašper Tomšič

Matej Klobučar


Priloge


Priloge


Priloge

Jan Vranjek

Romana Šoštarič


Priloge

Tim Kokošinek

Žan Banko


Priloge

Forum settings