Forum: Special forums
New last threads
Thread: QUANT - Seminar 6: 27.3.2019

Na današnjem srečanju bomo skupno pregledali "stanje" konceptov za zaključno seminarsko nalogo.

Poudarek bo na naslednjih stvareh:

- ustreznost hipoteze (odvisna in neodvisne spremenljivke...)

- ustreznost kazalnikov (anketna vprašanja)

- možne analize.

 

Tukaj samo na kratko zabeležite, kako napredujete s konceptom.

Gašper Tomšič       

Matej Klobučar


Priloge

Jan Vranjek

Romana Šoštarič


Priloge


Priloge

Forum settings