Thread: QUANT - seminar 9: sreda, 17.4.2019

Na današnjem srečanju se bomo (tako kot pretekli teden) najprej posvetili predstavitvam osnutkov seminarskih nalog.

 

V nadaljevanju pa se bomo ukvarjali z uporabo faktorske analize za pripravo sestavljenih merskih inštrumentov. Skupaj si bomo ogledali en primer na podatkih raziskave SJM 2016/2. 

 

Če bo ostalo še kaj časa bomo pregledali, kakšne so potrebe in možnosti za takšno pripravo merskih inštrumentov v primeru vaših seminarskih nalog.

 

Tukaj objavite svoje delo (npr. rezultat faktorske analiz, načrt za sestavljene merske lestvice pri svoji seminarski nalogi...)

 


Priloge


Priloge

Gašper Tomšič

Matej Klobučar


Priloge


Priloge


Priloge

 

Žan Banko

Tim Kokošinek

 

Priloge

Forum settings