Forum: Special forums
New last threads
Thread: QUANT - seminar 9: sreda, 17.4.2019

 

Žan Banko

Tim Kokošinek

 

Priloge


Priloge


Priloge

Gašper Tomšič

Matej Klobučar


Priloge


Priloge


Priloge

Na današnjem srečanju se bomo (tako kot pretekli teden) najprej posvetili predstavitvam osnutkov seminarskih nalog.

 

V nadaljevanju pa se bomo ukvarjali z uporabo faktorske analize za pripravo sestavljenih merskih inštrumentov. Skupaj si bomo ogledali en primer na podatkih raziskave SJM 2016/2. 

 

Če bo ostalo še kaj časa bomo pregledali, kakšne so potrebe in možnosti za takšno pripravo merskih inštrumentov v primeru vaših seminarskih nalog.

 

Tukaj objavite svoje delo (npr. rezultat faktorske analiz, načrt za sestavljene merske lestvice pri svoji seminarski nalogi...)

 

Forum settings