Forum: Special forums
New last threads
Thread: QUANT - seminar 11: sreda, 8.5.2019

Prišla do tja kamor smo prišli skupaj. 

 

Maša Povšin 

Trenutno pripravljama spremenljivke za regresijsko analizo. Rekodirala sva spremenljivko starost.

Jan Vranjek

Romana Šoštarič

 

Matej Rok Ritonja      

Nadja Kamenšek


Priloge

 

Priloge

 

Tim Kokošinek

Žan Banko

Gašper Tomšič       

Matej Klobučar


Priloge

Anja Jazbinšek, Nika Kalan


Priloge

Nadaljujemo z analitskim delom za seminarsko nalogo in z reševanjem odprtih vprašanj.

Po potrebi se bomo posebej posvetili problemom v zvezi s »pripravo« tistih neodvisnih (predvsem »demografskih«) spremenljivk, za katere se pričakuje, da jih boste večinoma vsi vključili v svoje modele - npr.: dohodek, starost, izobrazba in morda še kakšna. Prav tako bomo pregledali pripravo odvisne spremenljivke.

Tukaj poročajte o odprtih vprašanjih oz. problemih pri delu na svoji seminarski nalogi.

 

Forum settings