Tema: Vaja 2 - OBR (23.2.2021)

Na današnji vaji bomo nadaljevali začeto delo v prejšnjem tednu. Ukvarjali se bomo torej s pripravo izhodišč za raziskavo: opredelitev raziskovalnega problema (pojmovni okvir, družbeni kontekst) in ciljev raziskave, oblikovanje raziskovalnega vprašanja, iskanje najbolj smiselnega raziskovalnega pristopa... V ta okvir sodi tudi iskanje ustrezne literature. Tako bomo najprej skupaj pogledal en primer razčlenjevanja raziskovalnega problema (tema: Zaupanje) in si ogledal možnosti za iskanje virov (družboslovne literature) v različnih spletnih bibliografskih bazah (knjižnicah).

 

Nato pa boste v okviru vsebin, ki jih ponuja raziskava European Values Study (EVS 2017), za vajo poskušali v skupinah ("Breakout rooms") (2-4 študenti / študentke) opredeliti svoj raziskovalni problem: družbeni in pojmovni (teoretski) okvir, ključni pojmi, raziskovalna vprašanja… Izhajajte iz tem za pisne izdelke. Razmislite tudi o povezavi raziskovalnega problema z najbolj ustreznim raziskovalnim pristopom. Nato na podlagi takšne razčlenitve konkretnega raziskovalnega problema, poiščite vsaj en relevanten vir (npr. znanstven članek). Vse skupaj potem objavite tukaj.

Oddajava vam najino delo


Priloge

Oddajam zastavljena vprašanja naše teme - ZAUPANJE V POLICIJO breakout skupine na zoom-u.

Člani skupine: Mark Berce, Nina Svetina, Ivan Janez Hribernik, Ivan Matej Karinja, David Blenkuš


Priloge

Oddajam vam našo skupno delo. 

Matija Česnik, Samo Klepec in Kristjan Trontelj,

 

Priloge

Oddajava delo na temo današnje vaje


Priloge

Oddajam vam ključne teme raziskovalne naloge z naslovom:zaupanje v zdravstveni sistem.

L.p.


Priloge

Katja Stržinar, Leo Mikuš in Tamara Duh Vam v priponki oddajamo skupno delo na temo Naklonjenost TV vladajoči stranki.

Lp


Priloge

v skupini smo bili: jaz (Ema Bernard), Aljaž Bandlo Magrič, Jerca Novak, Urban Ribič in Teja Pečnik

 

Tema: zaupanje v policijo

Raziskovalno vprašanje: Ali se je zaupanje v policijo med pandemijo povečalo ali zmanjšalo?

Ključni pojmi: 

- pandemija

-policija

-zaupanje

Raziskovalni načrt: anketa

viri:

- Effects of the COVID-19 pandemic and nationwide Lockdown on trust, Attitudes Toward Government, and well-being

- Live Facial Recgnition: trust and legitimacy as predictors of public support for police use of new technology

Nastavitve foruma