Forum: Posebni forumi
New Zadnje teme
Tema: Vaja 3 - OBR (2.3.2021)

Na današnji vaji se bomo ukvarjali s problemom izbora ustreznega raziskovalnega pristopa (strategije) glede na naš raziskovalni problem in raziskovalna vprašanja. V bistvu bomo torej govorili o nekaterih vidikih načrtovanja raziskave. Predvsem bomo razmišljali o tem, (A) kakšni so spoznavni cilji raziskovanja, (B) kaj so primeri (enote analize), (C) kaj nas glede teh primerov zanima, (D) kakšne metode zbiranja podatkov so smiselne, in na podlagi tega o tem, (E) za kakšen raziskovalni načrt in raziskovalno strategijo gre – ali je to primarno kvalitativna ali kvantitativna raziskava, ali gre za presečno raziskavo, ali za longitudinalno…

 

Najprej bomo o tem na konkretnem primeru razmišljali skupaj, nato pa, tako kot na 2. vaji, poskušajte v skupinah (2-4 študenti / študentke) na izbranem raziskovalnem problemu, ki je utemeljen na vsebinah raziskave European Values Study (EVS 2017), oz. temah za pisne izdelke, sami pripraviti izhodišča za najbolj smiseln raziskovalni načrt. Najprej oblikujte vsaj dve glavni raziskovalni vprašanji, za kateri je smiselno uporabiti različna raziskovalna pristopa (strategiji). Nato vsaj za eno do obeh vprašanj podrobneje opredelite, kaj naj bi bili spoznavni cilji, kaj so enote analize (primeri), kaj vas glede teh primerov zanima, kakšne metode za zbiranje podatkov so najbolj smiselne in, kakšen raziskovalni načrt je najbolj smiseln in za kakšno raziskovalno strategijo gre.

Svoje delo objavite tukaj (pripnite dokument).

 

Samo Klepec, Marko Vidič, Martina Križanič

Ema Bernard, Aljaž Bandalo Magrič, Jerca Novak, Teja Pečnik

 

 


Priloge

Neža Sterže, Klara Korošec, Anja Stefanovič


Priloge

Martina Križanič, Samo Klepec, Marko Vidič


Priloge

Avtorji: Rok Mrak, Marko Ilić, Ivan Matej Karina, Kristjan Trontelj

 


Priloge

Nastja Felkar, Vita Knavs, Jakob Pavlič, Matija Česnik

 


Priloge

Sodelujoči: David Blenkuš, Lana Škof, Nina Svetina, Leo Mikuš, Mark Berce


Priloge

ČRTOMIR GRLJ, KATJA STRŽINAR, URBAN RIBIČ in TAMARA DUH oddajamo naše skupno delo iz vaj na temo stališče o pomembnosti zaščite ljudi pred terorizmom.

Lp


Priloge

Prisotni: Gregor črnugelj, Timotej Čas, Danej Tavčar


Priloge

Nastavitve foruma