Forum: Posebni forumi
New Zadnje teme

Strani v tej temi: 1 2

Tema: Vaja 4 - OBR (9.3.2021)

Na tokratni vaji se bomo ukvarjali z načrtovanjem kvalitativne raziskave: opredelitev raziskovalnega problema (postavljanje raziskovalnih vprašanj) in temu ustrezna izbira raziskovalnega načrta (»dizajna«), konkretne metode zbiranja podatkov, izbor udeležencev raziskave… Delo bo usmerjeno v pripravo prvega pisnega izdelka, zato si bomo najprej skupaj  ogledali navodila za pripravo tega izdelka.

V nadaljevanju pa poskušajte v skupinskem delu (skupne 2-3) razpravljati o vprašanjih v zvezi z načrtom raziskave, ki ga boste pripravljali v prvem pisnem izdelku (vsak naj izhaja iz teme za svoj izdelek): utemeljitev raziskovalnega problema, raziskovalni cilji in raziskovalna vprašanja, primer oz. enote analize, najbolj primerna oblika raziskave (ali je to študija primera, ali gre za študij neke kategorije, morda terenska raziskava z udeležbo…), metode zbiranja podatkov… V tej razpravi soočite zamisli za svoj načrt kvalitativne raziskave z zamislimi kolegov / kolegic.

Tukaj oddajte (pripnite) dokument, v katerem na kratko povzemite prve zamisli za svoj pisni izdelek (načrt raziskave).

Prejšnja stran

Nastavitve foruma